Produktový špecialista

Job Description

Hľadáme do nášho tímu kolegu,ideálne študenta 5. ročníka alebo absolventa so zameraním na elektrotechniku, medicínsku techniku alebo biomedicínske inžinierstvo, ktorého náplňou práce bude:
  • rešerš produktových špecifikácií, globálnych zdrojov
  • tvorba produktových listov, technických špecifikácií a prezentačných materiálov lokalizovaných na krajinu 
  • technické poradenstvo v tíme a perspektívne smerom k zákazníkovi
  • komunikácia náročných technických otázok s headquarters
  • príprava kalkulácií a konfigurácií prístrojov
  • analýza optimálnych riešení
  • poradenstvo
  • príprava prezentácií, tendrových a iných podkladov v rámci produktového portfólia

Organization: Siemens Healthineers

Company: Siemens Healthcare s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?