Head of HR Shared Services

Job Description

Med over 170.000 medarbeidere i over 200 land jobber Siemens med å løse fremtidens utfordringer gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige løsninger, og har i mer enn 170 år har utviklet høyteknologiske og innovative løsninger for industri, olje og gass, kraftforsyning, byer og infrastruktur. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

Siemens er en totalleverandør av løsninger innen elektro, automatisering og digitalisering til landbasert industri, og en ledende leverandør innen produkter, systemer og tjenester innen transmisjon og distribusjon av elektrisk kraft og toppmoderne byggteknologi. I samarbeid med våre kunder skreddersyr vi løsninger som hjelper de å vokse, samtidig som vi skaper smarte energieffektive løsninger og bidrar til økt produktivitet hos våre kunder. Vi bidrar gjennom hele verdikjeden fra utarbeidelse av løsning til service og vedlikehold.

Global Business Service (GBS) har en tydelig ambisjon om å være den foretrukne partneren for Siemens virksomheter og utvalgte eksterne kunder. Forretningsområdet «Hire to retire» tilbyr HR-tjenester gjennom hele medarbeidernes livssyklus, fra ansettelse til arbeidsforholdets opphør.

For å øke vårt verdibidrag og styrke vår konkurransekraft innen forretningsområdet «Hire to Retire» (H2R) gjennomfører vi for tiden flere globale prosjekter med høy prioritet som:

-        Migrasjon til ledende teknologier og utvikling av global digital plattform

-        Endring av vår leveransemodell for å sikre best løsning fra markedet eller internt

-        Optimering av våre leveransesenter

-        Prosessforenkling og fokus på brukeropplevelse

GBS Hire to retire i Norge er lokalisert i Trondheim og betjener for tiden 2000 ansatte fordelt på 7 selskaper.

Head of HR Shared Services

Du vil i stillingen ha ansvar for å lede våre tjenesteleveranser, driftsoptimalisering og kontinuerlige forbedringsarbeid for å sikre høy kunde- og brukertilfredshet, og at våre leveranser er i samsvar med gjeldende lovverk og krav til kvalitet, tid og kostnader. Du vil også ha en viktig rolle som endringsagent i arbeidet med implementeringen av vår GBS H2R transformasjon.

Søker du en utfordring med store muligheter for personlig vekst og ønsker å lede vårt team gjennom en tid med store endringer? Da er du vår rette kandidat om følgende arbeidsoppgaver passer deg:

 • Lede vår HR Shared Services organisasjon i Norge i henhold til GBS H2R sin tjenesteportefølje
 • Skape en serviceorientert kultur som legger grunnlaget for gode prestasjoner og sterkt fokus på kunder, brukere og forretningen vår. Sikre tjenesteleveranser av høy kvalitet og at våre leveranser innen personaladministrasjon og lønnsprosesser er i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Ansvarlig for budsjett og rapportering
 • Vedlikeholde og kontinuerlig forbedre våre operasjonelle prosesser og produktivitet i samarbeid med dine regionale kollegaer
 • Koordinere samarbeidet med eksterne og interne samarbeidspartnere og sikre overholdelse av SLA-avtaler
 • Være hovedkontakt for selskapets forpliktelser mot myndigheter og andre eksterne institusjoner (NAV, Skatteetaten, forsikringer etc) og sikre at all obligatorisk dokumentasjon er oppdatert og på plass i tilfelle ekstern eller intern revisjon.
 • Aktivt bidra til implementeringen av den globale GBS H2R transformasjonen som bl.a. omfatter:
  • Harmonisering av prosesser og tjenester, forenkling og standardisering
  • Implementering av globale HR IT løsninger
  • Overføring av leveranser og prosesser til regionale og globale leveranssenter
  • Outsourcing
  • Digitalisering- og automasjonsinitiativ


Kvalifikasjoner:

·       Minimum 5 års erfaring fra HR eller HR-tjenester

·       Ledererfaring og/eller prosjektledererfaring er et krav

·       Erfaring med prosesser / Lean

·       Erfaring med prosjektledelse og endringsledelse

·       God kunnskap om norsk arbeidsrett, årsregnskap og norske velferdsregler

·       Erfaring med SAP HR og/eller andre HR IT-applikasjoner som f.eks. Workday

·       Gode norsk- og engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig

·       Gode forhandlingsevner

·       Interesse og evne til å samarbeide i internasjonale team

Vi utfører bakgrunnssjekk som del av vår rekrutteringsprosess

Vennligst send CV og søknadsbrev på engelsk

Arbeidssted: Trondheim

Kontaktperson: Head of GBS H2R Europe 2, Anke Thiemann, anke.thiemann@siemens.com

Søknadsfrist: 5 April 2020


Organization: Global Business Services

Company: Siemens AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?