Product Portfolio manager - Distribution - OVA/FREN/MOH/PRG

Job Description

Jsme tým Produktového Managementu, který se zabývá nízkonapěťovými motory. V našem mezinárodním týmu se staráme o naše produkty, které jsou rozdělené do produktových klastrů. Není pro nás jednoduchým cílem rozhodovat o správném portfoliu na trhu, sledovat trendy v digitalizaci a zároveň dosahovat ziskovosti produktů.

Proto bychom rádi rozšířili náš tým o nové kolegy či kolegyně a dosáhli těchto nelehkých cílů společně.

 

Budete se věnovat především:

 • odpovědnosti za P&L (profit and lost) – plánování produktu, jeho ziskovosti
 • vyhodnocování obchodního potenciálu pro nízkonapěťové motory
 • tvorbě strategie plánování výroby produktů ve spolupráci s dalšími odděleními
 • odpovědnosti za dodržování PLM (product lifetime management) procesu během celého životního cyklu produktu
 • návrhu struktury cen na základě kompletního produktového portfolia s ohledem na konkurenci
 • optimalizaci procesů, zlepšování produktů a dalších opatření vedoucí ke zvýšení produktivity
 

Těšit se můžete zejména na

 • flexibilní pracovní dobu, občasnou možnost home office
 • 5 týdnů dovolené
 • závodní jídelnu v areálu firmy
 

Měl/a byste mít

 • VŠ vzdělání technického směru
 • znalosti z oblasti ekonomiky
 • angličtinu pro každodenní komunikaci, německý jazyk výhodou
 • zkušenosti s produktovým managementem, znalosti projektového managementu výhodou
 • orientaci v oblasti trhu nízkonapěťových motorů
 • znalost technických norem a předpisů pro technologie pohonů
 • orientaci na zákazníka a výsledek
 • schopnost stále se učit novým věcem, rozhodnost a důslednost

 Dále nabízíme

 • roční příspěvek 32.000,- Kč do programu Benefit plus
 • bezúročné půjčky pro zaměstnance až do výše 300.000,- Kč
 • odměny při životním a pracovním jubileu až do výše 40.000,- Kč
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance Siemens
 • akciový program pro zaměstnance

Kontakt

Zuzana Kleinová: telefon: +420 727 896 641, email: zuzana.kleinova@siemens.com

  

Product Portfolio Manager – Distribution

FREN/MOH/OVA/PRG

We are Product Management team responsible for Low Voltage Motors. An international team, which takes care of our products (split to Product Clusters). Have right portfolio in the market, follow trends in digitalization, reach adequate profitability by the products, that are not easy goals.

That’s why we would like to extend our team, to reach our main targets.

 

What would be your job about?

 • Responsibility for Economical Product Success / Result (Profit & Loss)
 • Evaluation of Business potentials for Low Voltage Motors
 • Optimalization of complex strategic planning of final production in collaboration with different specialist departments
 • Responsibility for compliance with PLM (product lifetime management) process during total Product Life Cycle
 • Definition of local List Prices complex Product portfolio by taking the market prospect into account
 • Optimalization of processes, improving products and further suggestions with the aim to increase productivity
 

You can look forward to

 • flexible working hours, home office (after training period)
 • 5 weeks holiday
 • factory catering or meal tickets
 

You should have

 • Technical university degree
 • Knowledge of economics appreciated
 • English on the communication level, German is advantageous
 • Experience with Product Management, knowledge of Project Management is advantageous
 • Knowledge of the Low Voltage Motors market
 • Knowledge of technical standards and regulations for drive technology
 • Focus on the customer and the result itself
 • An ability to learn a new things, an ability to make a decision quickly and consistency
 

We can offer you

 • Annual contribution of 32.000 CZK to the Benefit plus program
 • Employee Interest-free loans up to 300.000 CZK
 • Rewards for life and work jubilee up to 40.000,- CZK
 • Special offers for Siemens employees
 • Employee stock program
 

Contact

Zuzana Kleinová: telefon: +420 727 896 641, email: zuzana.kleinova@siemens.com

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Markova 952 744 01 Frenštát pod Radhoštěm


Organization: Digital Industries

Company: Siemens, s.r.o., OZ Elektromotory Frenstat and OZ Elektromotory Mohelnice

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?