Security Owner Team Support IT

Job Description

Do nově budovaného týmu hledáme 2 kandidáty, kteří by zajišťovali IT podporu globálnímu vlastníkovi aplikace Workday.

Co byste u nás dělali 

 • poskytovali konzultaci a spolupracovali s týmy uvnitř i vně HR a IT oddělením

 • vyvíjeli, provozovali a podporovali aplikaci

 • prováděli analýzu požadavků a doporučovali zlepšení služeb ke zvýšení účinnosti procesů

 • identifikovali a eskalovali bezpečnostní rizika

 • prováděli čtvrtletní audity k ověření zabezpečení

 • zpracovávali servisní požadavky

 • prováděli analýzu dopadů na bezpečnost z důvodu změn, požadavků nebo upgradů aplikací

 • vyhodnocovali možností aplikace a následné nastavení aplikace Workday

Co od vás požadujeme

 • znalost AJ na pokročilé úrovni

 • znalost aplikace Workday

 • znalost MS (Excel a Power Point)

 • znalost HR prostředí výhodou

 • expertní znalost komplexních aplikačních prostředí (2-3 roky)

 • dobrou znalost informační bezpečnosti a ochrany dat

 • důkladnou znalost bezpečnostních modelů a implementace *bezpečnostní architektury v rámci aplikace (také pro Proxy Policy, Authentication Policy with Access Restrictions, Intersected Exclusions)

 • znalost prostředí globálních společností

 • silné analytické myšlení

Co vám můžeme nabídnout

 • místo výkonu práce: Praha

 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky pro lepší skloubení pracovního a soukromého života

 • ndividuální rozpočet na benefity ve výši min. 48 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění

 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek

 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma

 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky

We are looking for 2 candidates for the newly built team to provide IT support to the global owner of the application Workday.

Your tasks would be

 • To provide consultation and collaboration to cross-functional teams both inside and outside of HR

 • To develop, operate and support application

 • To conduct requirements analysis and recommend service improvements to increase the efficiency of the application and/or maintenance processes,

 • To identify and escalate security risks

 • To administer quarterly audits of elevated access to verify security is administered properly

 • To handle service requests

 • To perform security impact analysis due to change requests or application upgrades

 • To evaluate and test configuration options of the Workday application

 • To support the Chief Security Administrator and other security risk teams

What we require

 • Fluent language skills in English

 • Knowledge of Workday application

 • Expert in complex application environments (2-3 years experience)

 • Good knowledge about Information Security and Data Protection

 • In-depth understanding of security models and approaches to implementing security architecture within application (also in uncommon places like Proxy Policy, Authentication Policy with Access Restrictions, Intersected Exclusions)

 • Good knowledge of the environment of global companies

 • Strong analytical skills

What can we offer

 • Modern workplace in Prague Stodůlky

 • 5 weeks of holiday, flexible working hours, home office and company nursery schools in Prague and Ostrava for work life balance

 • An individual budget of min. 48,000 CZK which you can turn into a combination of up to 8 days f extra holidays, cafeteria points or pension and/or life insurance

 • E - meal vouchers or contribution to company canteen

 • Possibility to become a Siemens shareholder and get free stocks

 • Various discounts and offers


Organization: Global Business Services

Company: Siemens, s.r.o.

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

© 2020 Jibe Inc.