HR Generalista

Job Description

Hľadáme šikovného HR-istu so skúsenosťami v oblasti mzdovej agendy, ktorého zodpovednosťou bude:
- koordinácia činností pri nástupoch, zmenách a výstupoch zamestnancov do a z PP a zabezpečenie všetkých úkonov súvisiacich s týmito procesmi,
- riešenie pracovno - právnych otázok zamestnancov, manažérov, v súčinnosti s právnym oddelením,
- riešenie požiadaviek zamestnancov v internom tiketovom systéme,
- správa záznamov/personálnych spisov zamestnancov,
- spolupráca s HR tímom v rámci Siemens spoločností na implementácii HR projektoch,
- ovládanie Zákonníka prace , prehľad a orientácia v aktuálnych predpisoch a zákonoch týkajúcich sa oblasti personalistiky a miezd,
- implementácia legislatívnych zmien do IT systémov,
- koordinácia prípravy spracovania miezd, kontrola a zodpovednosť za včasné prevody platieb, spracovanie požiadaviek  interného a externého auditu,
- príprava plánu personálnych nákladov nákladov (ročne, štvrťročne),
- príprava podkladov pre účtovanie personálnych rezerv,
- správa administrácie benefitov spoločnosti,
- HR reporting príprava štatistík pre oddelenia, spoločnosť, EUR3,
- participácia na HR projektoch – nový systém pre personálnu administráciu a mzdy.

Organization: Global Business Services

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?