Back

Solution Engineer - Automation Software Engineer

Job Description

Koje su moje odgovornosti:

• Analiza osnovnih tehničkih zahteva klijenata i priprema baznog rešenja (arhitektura sistema, funkcionalni i tehnički opis, IO lista)
• Detaljna razrada baznog rešenja i priprema specifikacije potrebnih hardverskih komponenti i softverskih alata
• Provera usklađenosti tehničkih rešenja i konceptualnog projekta u odnosu na relevantne standarde i zakonsku regulativu
• Podrška nabavci softvera, opreme i alata (hardver i softver)
• Praćenje rada pod-isporučilaca pojedinih komponenti i usluga 
• Planiranje aktivnosti i definisanje koraka za tehničku realizaciju i implementaciju softverskih rešenja
• Softverski inženjering na konfiguraciji hardverskih komponenti i implementaciji softvera
• Usaglašavanje softverskih rešenja i koncepta sa hardverskim rešenjem u saradnji sa specijalistima drugih disciplina (energetika, mašinstvo, instrumentacija)
• Priprema ispitne procedura pojedinačnih komponenti i integralnog testa celog sistema (FAT, iFAT, SAT)
• Testiranje hardverske i softverske funkcionalnosti u radionici i na gradilištu
• Izrada izveštaja ispitivanja i defektaže pojedinih komponenti i kompletnih sistema automatike
• Implementacija softvera i puštanje sistema automatike u rad na gradilištu
• Izrada uputstava i obuka korisnika sistema automatike

Šta mi je potrebno da bih konkurisao:

• Visoka stručna sprema tehničkog usmerenja (elektrotehnički, mašinski fakultet)
• Minimum 5 godina iskustva rada na implementaciji softvera i puštanju u rad sistema automatike u procesnoj industriji
• Iskustvo u radu sa hardverom i softverom za industrijske sisteme automatike
• Odlično poznavanje industrijskih komunikacionih protokola (Profinet, Modbus, OPC, Profibus, IEC 61850)
• Poznavanje softverskih alata (E-plan, TIA portal, WinCC, PCS7)
• Odlično poznavanje rada na računaru MS office (Excel, Word, Power Point, Visio)
• Odlično znanje engleskog jezika
• Vozačka dozvola B kategorije 

Unapred se radujemo Vašoj prijavi. Rok za prijave je 10.02.2021.

Organization: Portfolio Companies

Company: Siemens d.o.o. Beograd

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?