Back

Inžinier pre oblasť informačnej bezpečnosti (Cyber Security)

Job Description

Siemens Mobility je viac ako 160 rokov lídrom v oblasti udržateľných, spoľahlivých a bezpečnostných dopravných riešení. Ako líder v oblasti dopravy prinášame komplexné dopravné riešenia so zameraním na oblasť koľajovej a cestnej dopravy.

Staň sa súčasťou inovácií v doprave a projektuj s nami pre celý svet!


Čo Vás na tejto pozícii čaká


V spolupráci s projektovým tímom budete pracovať na sieťových riešeniach podľa požiadaviek na dátové a komunikačné spojenia, kybernetickú bezpečnosť. Budete predovšetkým špecifikovať, navrhovať a realizovať:

* parametre riešenia, sieťovú štruktúru a topológiu,

* spôsob zabezpečenia siete,

* analýzu IT hrozieb, rizík systémov a ich mitigáciu,

* prípravu scenárov pre penetračné testovanie,

* konfiguráciu firewallov a iných zariadení zabezpečujúcich IT bezpečnosť (IDS/IPS, VPN, DMZ)

* skriptovanie v jazykoch Python, Bash, Powershell.


Súčasťou náplne práce je aj:

 • návrh a realizácia testovacieho prostredia v testovacom laboratóriu,
 • definícia testovacích prípadov, na ich základe otestovanie celej konfigurácie.
 • mať na starosti aj oživenie systémov už na mieste inštalácie (napr. v technologickej a riadiacej miestnosti metra a na jeho trati) pred uvedením do živej prevádzky a riešenia vzniknutých problémov,
 • istá miera cestovania (jednotýždňové až dvojtýždňové cesty na miesto, kde sa projekt u zákazníka realizuje), 
 • písanie odpovedajúcej dokumentácie a spolupráca s členmi projektového tímu.


Všetkým novoprijatým pracovníkom bude zabezpečené dôkladné zaškolenie.

Cieľom práce bude...


Implementácia komunikačných a informačných systémov v rámci železničnej infraštruktúry (na staniciach, medzi stanicami, vlakmi a riadiacimi centrami a pod.) a to prevažne v projektoch metier a príbuznej hromadnej dopravy.

Mali by ste...

 • byť spoľahlivý, systematický, samostatný, flexibilný,
 • mať analytické a technické myslenie a byť schopný hľadať chyby a porovnávať ich s požiadavkami a tiež byť iniciatívny, komunikatívny so záujmom a schopnosťou učiť sa, a v neposlednom rade mať  záujem pracovať v medzinárodnom prostredí, 
 • mať predchádzajúce skúsenosti v oblasti počítačových sietí, IP konfigurácie a všeobecne v oblasti IT (dobré ovládanie výpočtovej techniky až na úroveň operačného systému),
 • mať vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vyššie,
 • ovládať anglický jazyk na úrovni B2,
 • mať vyštudovaný jeden z nasledovných odborov štúdia: telekomunikácie, IT, elektrotechnické, technické

Výhodou je...

Mať skúsenosti z práce v technickej oblasti, z testovania, z písania technickej dokumentácie a navrhovania technických riešení.

Tešiť sa môžete na:

 • Mzdu 1800 € Brutto/mesiac + Variabilná odmena. (Uvedená mzda je definovaná pre kandidátov s 3 ročnými skúsenosťami. Kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude seniorita zohľadnená v ponuke.)
 • Tréningový a rozvojový program (business a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, soft skills tréningy,…)
 • Program pre zdravie (wellness, športové aktivity, fitness, doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR)
 • Skvelý team a teambuildingy
 • Extra voľné dni (bridge days, sick days)
 • Rodinný program (príspevok pri narodení dieťaťa, odchode na materskú dovolenku, príspevok na škôlku a detské tábory)
 • Retention program (príspevok pri pracovnom výročí, životnom jubileu, doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnanecké pôžičky)
 • Referral employee program (bonus za odporúčanie nového zamestnanca)

Pošlite nám svoj životopis a preniknite s nami do dopravy budúcnosti!


Prečo pracovať pre Siemens Mobility?

Sme stabilná spoločnosť, ktorá má čo ponúknuť. Budeme prínosom pre Vašu kariéru i osobnostný rast. Ponúkneme moderné pracovné prostredie a svieži nápomocný tím kolegov. Poďte pracovať k nám do tímu.  

Viac informácií o nás nájdete na: Https://Www.Siemens.Com/Sk/Sk/Home/Spolocnost/Kariera/Zilina.HtmlOrganization: Siemens Mobility

Company: Siemens Mobility, s.r.o.

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?