Back

Business Relationship Manager for CRM Landscape (IT EMEA region)

Job Description

Pre naše Global Delivery Centrum hľadáme skúseného/ skúsenú Business relationship manažéra/ manažérku. Vašou zodpovednosťou budú CRM procesy, koordinácia na úrovni EMEA a operatíva v Nemecku.

Náplň práce:

Správa dopytu po nástrojoch CRM:

 • Špecifikácia požiadaviek, posúdenie ekonomickej efektívnosti, prípadne projektové riadenie resp. zadávanie projektov oddeleniam Service Managementu alebo dodávateľským jednotkám.
 • Spoluúčasť pri digitalizácii CRM procesu.


Podpora procesov pre elektronické nástroje v rámci CRM ako napr.:

 • Sh@re, Shareville, PriceCloudTool, QUINFO, FIREBAL a pod.
 • Zosúladenie požiadaviek naprieč zónami.


Obchodné nasadenie:

 • Poradenstvo pre špecializované oddelenie týkajúce sa výberu vhodných nástrojov a možností realizácie IT-riešení zodpovedajúcich požiadavkám
 • Zostavovanie Žiadostí o zmeny (CR) a súčinnosť pri ich implementácii
 • Účasť na formulácii zoznamu technických požiadaviek
 • Vyžiadanie ponúk od dodávateľov
 • Účasť na formulácii zoznamu technických záväzkov
 • Monitoring realizácie technických požiadaviek
 • Zodpovednosť za dodržiavanie termínov a rozpočtu implementácie požiadaviek(CR)
 • Vypracovanie testovacích skriptov
 • Zodpovednosť, resp. koordinácia vykonania testov modulov, integrácie a odovzdania
 • Vypracovanie validačnej dokumentácie a kontrola náležitej validácie v súlade so smernicami týkajúcimi sa kvality
 • Zodpovednosť za implementáciu požiadaviek v praxi (CR), najmä za súvisiaci proces zmien


Obchodno-administratívne aktivity:

 • Konzultácie týkajúce sa kvality dát, ako súčasť vzdelávacieho procesu k implementovaným zmenám/ projektu (na požiadanie)
 • Vyhotovenie výkazov šitých na mieru
 • Zosúladenie využitia, školení a smerníc Shareville
 • Komunikácia o nových verziách/ vylepšeniach/ zmenách v Shareville
 • PRM Cloud pre nových interných užívateľov (manažérov partnerov)
 • Shareville pre externých business partnerov (PRM Cloud, Share Cloud, CPQ)
 • Miestny hlas Shareville (spolu s SHARE Change Ambassadorom) šírenie informácií od globálneho Shareville teamu relevantným užívateľom a zabezpečenie spätnej väzby
Ponúkame:
• Nastaviteľný stôl na státie
• MSDN Licencia pre každého vývojára s predplateným prístupom k AZURE
• Bezplatný prístup k PLURALSIGHT - platforme WBT
• Team building program - 2-dňové dobrodružné stretnutia mimo pracoviska pre všetkých zamestnancov každý rok, vianočný večierok, ďalší rozpočet na akcie zamerané na budovanie tímu
• Účasť na svetoznámych IT konferenciách ako Microsoft IGNITE pre najlepších zamestnancov
• Široké portfólio projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti a rotácie pracovných miest v rámci spoločnosti (kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, IT služby v zdravotníctve, ...)
• Tréningový a rozvojový program (školenia v oblasti podnikania a produktov, e-learning, jazykové kurzy, soft skills školenia, ...)
• Zdravotný program (zmluvní poskytovatelia wellness, športové centrá, refundácia platov v prípade choroby)
• Príspevky pri životných a pracovných výročiach (10./20. pracovné výročie, životné jubileum, doplnkový dôchodkový plán, zamestnanecké pôžičky)
• Program starostlivosti o rodinu (dotácia pre novorodencov, materskú dovolenku, škôlky, letné tábory)

Organization: Information Technology

Company: Siemens Healthcare s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?