Back

Examensarbetare inom laddinfrastruktur till Siemens Smart Infrastructure

Job Description

Examensarbetare inom laddinfrastruktur sökes till Siemens Smart Infrastructure 

Sverige, och övriga världen, står inför stora utmaningar när det gäller energi, miljö och hållbarhet. Det finns även stora utmaningar i våra energi- och kraftsystem kopplade till generering/konsumtion av energi som idag är mycket mer fluktuerande än tidigare. Utöver det har vi en stadigt ökad energianvändning, framförallt inom elenergi. Siemens Smart Infrastructure hjälper kunderna med energieffektivisering samt komplexa systemlösningar så att de kan bli framgångsrika i den pågående transformeringen av vårt energisystem. I vår portfölj ingår allt ifrån rådgivningstjänster till nyckelfärdiga systemlösningar med fokus på distribution, produktion och minskad användning av energi.  

Ämnesområde & Uppdrag
Elektrifiering sker i alla delar av samhället. En av de sektorer där detta sker snabbast är inom transporter, men samtidigt som personfordon kommit en bra bit på vägen finns det mycket kvar att göra inom kommersiella transporter. Inom detta område finns segmentet ”last mile”, där mindre lastbilar kör ut varor i städer sista biten från godsterminaler. Dessa lastbilar är betydligt mindre och kör kortare sträckor – och har således goda förutsättningar för elektrifiering. Utmaningen är att kunna tillse tillräcklig laddinfrastruktur för att möjliggöra full elektrifiering. Vi vill därför undersöka vilka krav dessa transporter sätter på laddinfrastruktur, och hur man på bästa sätt sätter upp ett tillförlitligt system för hållbara transporter. 

Angränsande områden av stort intresse är; hur ser affärsmodeller och business case kring denna elektrifiering ut, samverkan mellan laddning av tyngre och lättare transporter och möjligheter till autonoma transporter. 

Mål & Syfte 
Målet med examensarbetet är att undersöka kraven och förutsättningarna för elektrifiering av last mile-transporter. Genom att utföra förstudie kring behoven av fordon, körsträcka, energiförbrukning, antal rutter etc. kan en simulering visa på behoven av laddinfrastruktur gällande effekt, tillgänglighet och plats. 

Vem söker vi? 
Vi tror att du är civilingenjör inom energiteknik, elektroteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller har motsvarande utbildning med grundläggande kunskap inom simulering och elkraft. Viktigast av allt är ditt intresse i att vara med och skapa ett hållbart energisamhälle. Företrädesvis önskar vi oss två studenter som gemensamt utför arbetet. 

Genomförande
- Förstudie av grundläggande krav på last mile-logistik  
- Simulering av behov av laddinfrastruktur 
- Sammanställning av de viktigaste resultaten samt rekommendationer för fortsatt arbete

Rapporten bör skrivas på engelska. Vi lägger stor vikt vid studenternas egna tankar, och tar gärna dessa med i utformningen av arbetet. Preliminärt startdatum är 2021-09-01, med viss flexibilitet till studenternas önskemål. 

Vad kan vi på Siemens erbjuda? 
Vi erbjuder ett nätverk av svenska och internationella experter inom elkraft och laddinfrastruktur och en arbetsplats där vi genom nyfikenhet och samarbete löser problem gemensamt. Marknadsmässig ersättning för examensarbetet utbetalas i samband med avslut av färdigt arbete som håller hög kvalitet.

Följ med på vår fortsatta resa in i framtiden! #We create enviroments that care 

Om Siemens
Tillsammans är vi ca 372 000 nyfikna och kompetenta personer i världen som jobbar med att utveckla framtiden. Du kan vara en av dem. Se mer på Siemens.se

Tveka inte - ansök idag via siemens.se/jobb och senast den 17 april 2021. För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande kollega Jakob Ingvar-Nilsson på +46 720848030, jakob.ingvar-nilsson@siemens.com eller för frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Lisa Lundeberg, 070-728 13 72, lisa.lundeberg@siemens.com. 

Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens AB

Experience Level: Student (Not Yet Graduated)

Job Type: Part-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?