Back

Vedúci technickej kancelárie

Job Description

Popis pracovnej pozície a zodpovednosti

·       technické a organizačné riadenie technického úseku údržby, tzn. tímu technických špecialistov v oblasti elektro/mechanika/automatizácia.

·       zodpovednosť za bezporuchovú prevádzku montážnej linky, riešenie operatívnych úloh ako aj plánovanie preventívnej údržby a generálnych opráv strojov a zariadení výrobných liniek

·       zodpovednosť za plnenie technickej dostupnosti zariadení a zavádzanie opatrení na jej prípadné zvýšenie. Vytváranie návrhov technických zmien a ich realizovanie prostredníctvom svojho tímu technických špecialistov.

·       komunikácia so zákazníkom na dennej báze. Zabezpečenie prezentácií, analýz a opatrení podľa vývoja poruchovosti zariadení, reportovanie výsledkov nadriadeným, zabezpečenie meetingov technického oddelenia, delegovanie úloh z porád vedenia a z porád u zákazníka.

·       výber, hodnotenie a motivácia zamestnancov svojho tímu prostredníctvom riadiacich nástrojov

·       zodpovednosť za hmotný investičný majetok útvaru údržby v rámci plnenia svojich úloh

·       zodpovednosť za plnenie definovaných cieľov v rámci plnenia svojich úloh

·       spolupráca pri vypracovaní a optimalizácií procesov riadenia kvality


Platové ohodnotenie:

2.000 EUR, dohodou

Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti a kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude samozrejme seniorita zohľadnená v platovej ponuke. Našim cieľom je odmeňovať zamestnancov férovo s prihliadnutím na situáciu trhu a tak, aby sme vedeli v našom tíme privítať kvalitných kandidátov.

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

  • znalosť a ovládanie nemeckého alebo anglického jazyka
Organization: Digital Industries

Company: SIPRIN s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?