Back

Softver inženjer (PLC, SCADA)

Job Description

Pomažemo našim KUPCIMA da ojačaju, kako bi zadržali konkurentnost. Stalno radimo na INOVACIJAMA i gradimo budućnost. Uvećavamo VREDNOST kompanije, kako bismo otkrivali nove mogućnosti. Dajemo podsticaj našim SARADNICIMA za postizanje vrhunskih rezultata. Prihvatamo društvenu ODGOVORNOST kao naš doprinos unapređenju društva. I pozivamo te da budeš deo našeg uspešnog i ambicioznog tima!
 
Koje su tvoje odgovornosti:

• Softverski inženjering na razvoju i implementaciji savremenih industrijskih rešenja za procesne aplikacije – PLC, SCADA
• Dizajn i implementacija savremenih komunikacionih arhitektura upravljačkih sistema (Layer 2, Layer 3) i Security mehanizama 
• Usaglašavanje softverskih rešenja i koncepta sa hardverskim rešenjem u saradnji sa specijalistima drugih disciplina (energetika, mašinstvo, instrumentacija)
• Analiza tehničkih zahteva klijenata i priprema baznog rešenja (arhitektura sistema, funkcionalni i tehnički opis, IO lista)
• Konfigurisanje, ispitivanje, puštanje u rad, održavanje i servisiranje sistema automatsog upravljanja
• Definisanje i dimenzionisanje svih komponenti upravljačkog sistema pomoću odgovarajućih softverskih alata i/ili u skladu sa specifičnim zahtevima aplikacije i ako je potrebno priprema dokumentacije o usklađenosti
• Samostalna realizacija radnih paketa (izrada/kontrola projektnih rešenja, konceptualno definisanje sistema, odabir opreme, nadzor nad izvođenjem radova/instalacijom opreme, priprema procedura i realizacija FAT i SAT protokola, organizacija i kontrola kvaliteta završnih ispitivanja, definisanje obima i sadržaja tehničke dokumentacije, obuka korisnika i praćenje performansi sistema tokom garantnog perioda)
• Pružanje podrške izvršnim jedinicama (prodaja, nabavka, logistika)
• Integracija ostalih komponenti u sistem automatskog upravljanja, WEB/Mobile pristup

Tvoja prednost je:

• Dobro poznavanje Siemens softvera i hardvera - TIA okruženje
• Dobro poznavanje industrijskih komunikacionih protokola (Profinet, Profibus, IEC 61850, Modbus, OPC,...), IT protokola i Security koncepta za potrebe sistema automatskog upravljanja – OT/IT integracija
• Poznavanje koncepta digitalizacije
• Proaktivan pristup radu i kreativnost u razvoju savremenih softverskih rešenja 

Tvoje kvalifikacije:

• Završene osnovne ili master studije na elektrotehničkom ili mašinskom fakultetu
• Minimum 3 godine iskustva u implementaciji softvera i puštanju u rad sistema automatike u procesnoj industriji (voda, hemija,...)
• Praktična iskustva na instalaciji, puštanju u rad i servisiranju opreme
• Odlično poznavanje rada na računaru
• Odlično znanje engleskog jezika
• Vozačka dozvola B kategorije 
• Odlične organizacione i analitičke sposobnosti
• Kooperativnost i razvijen timski duh

Unapred se radujemo tvojoj prijavi!

Organization: Digital Industries

Company: Siemens d.o.o. Beograd

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?