Back

Backend Utvikler

Job Description

Siemens Mobility er verdens ledende leverandør av mobilitetsløsninger som muliggjør effektiv, sikker og miljøvennlig transport av mennesker og varer over hele verden. Drevet av innovasjon, utvikles intelligente løsninger som muliggjør økende digitaliseringen av transportsektoren. Vår portefølje inkluderer jernbanevogner, jernbaneelektrifisering, jernbaneautomatisering og styring og veitrafikksystemer.

European Rail Traffic Management System (ERTMS) er Norges største digitaliseringsprosjekt innen norsk jernbane. I 2018 ble Siemens tildelt ERTMS Signalling Project av Bane NOR. Dette innebærer installasjon, test og idriftsettelse av signalutstyr på hele det norske jernbanenettet, samt support og utvikling av den operasjonelle driften frem til 2059. Det har vært et stort pågående utviklingsarbeid for å etablere teknologi som knytter hele jernbaneinfrastrukturen til ett sikringsanlegg og hvor digitale løsninger skal bidra til effektiv og pålitelig togtransport inn i fremtiden. Hovedsetet for utviklingen er i Tyskland. ERTMS er en av de største og viktigste datafabrikkene på norsk jord og den spenner seg over 4200 km med jernbane. Cybersikkerhet og digital sikkerhet er bærebjelker i teknologien som spenner seg fra edge (linux), onprem datasenter (linux og OPC UA) og public cloud (RailigentAWS/Azure).

Backend Utvikler

For å sikre optimal drift og ytelse av signalanlegget skal Siemens utvide sitt Development-and Operations (DevOps) team som jobber på tvers av disipliner gjennom hele verdikjeden. Teamet vil i starten bestå av data scientist, backend utvikler og domenespesialist.

Det vil være fokus på kontinuerlig integrasjon og kontinuerlige leveranser (CI/CD) og utstrakt bruk av automatisert testing. Det brukes en Git-basert software repository p.t. GitLab. Infrastructure as Code vil bli brukt sammen med konfigurasjonsstyringsdatabase (CMDB) og Git for versjonskontroll på kode, ende-til-ende.. Programmerings- og dokumentasjonsspråk er engelsk.

Det vil være et tydelig søkelys på automatisering, hvor teknologi som Robot Prosess Automation (RPA) kan bli brukt. Konsepter som Products over Projects og brukersentrert design er viktig. Viktige datakilder er kontinuerlig sensordata (strømming av ampere, volt og ohm) fra blant annet drivmaskiner, akseltellere, strømtilførsler og planoverganger, samt nettverk, maskin og loggdata. Arkitekturen skal være Machine Learning (ML) fokusert. Dette sikrer at data også kan settes sammen i en større tverrfaglig jernbanekontekst.

Til vårt team søker vi nå en fremoverlent backend utvikler. Som backend utvikler vil du blant annet være med å etablere fremtidens løsninger for datainnsamling med høy oppetid, bidra til at infrastrukturen støtter datakontekstualisering, dataanalyser og datalogging. Videre vil du bistå i utvikling av produkter/tjenester som sikrer økt lønnsomhet, innsikt og forutsigbarhet for både Bane NOR og Siemens Mobility.

Du vil jobbe i et større team som skal følger opp HW/SW oppdatering/oppgradering utfra definerte bruksbetingelser, sikre feddbackloops på software for kontinuerlig forbedring, bistå i testing av nye applikasjoner, kontinuerlig videreutvikle hvordan data settes sammen og hvordan dette kan gi nye muligheter for verdiøkning. Du vil være et viktig bindeledd mellom Bane NOR, Siemens' produktutviklere og digitale tjenester.

Fra vår Backend Utvikler forventer vi:

ERTMS signalprosjektet gjennomføres i et internasjonalt miljø og det stilles krav til flytende norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

VI TILBYR en jobb med store utviklingsmuligheter i et trivelig miljø som preges av stor faglig tyngde og høy yrkesstolthet. Du vil arbeide variert med gode muligheter til å forme din egen hverdag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Den viktigste grunnen til å velge Siemens Mobility er at du lar deg engasjere. Siemens Mobility vil gi deg muligheten til å jobbe i et inspirerende og utfordrende miljø med stort fokus på innovasjon og ny teknologi som påvirker menneskers hverdag, miljøet og fremtiden.

Vi benytter oss av bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidssted: Østre Aker vei 88, 0596 Oslo

Kontaktperson: Anette Roaas, 92880547

Søknadsfrist: 23.08.2021


Organization: Siemens Mobility

Company: Siemens Mobility AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?