Back

Inžinier/Inžinierka ultrasonografických prístrojov

Job Description

Popis pracovnej náplne:
• Systematické ladenie parametrov signálovej prenosovej cesty ultrasonografických prístrojov
pre B mód a Dopplerovský mód zobrazenia, od úrovne RF signálov ultrasonografickej sondy až po výsledný klinický obraz, za účelom optimalizácie jeho klinickej kvality
• Aktívna komunikácia s klinickým špecialistom v otázkach optimalizácie kvality klinického obrazu
• Analýza klinických požiadaviek na obraz a ich transformovanie do technickej roviny
• Štúdium a aplikovanie poznatkov fyziky ultrazvukového vlnenia (generovanie, formovanie, fokusácia, vysielanie, príjem a transformácia ultrazvukového zväzku na obraz v B móde a Dopplerovskom móde)
• Experimentálna práca s ultrasonografickými prístrojmi v laboratóriu a na diaľku
• Merania v obraze s použitím ultrasonografických fantómov, interných programových nástrojov, meracej prístrojovej techniky a analýza experimentálnych údajov
• Expertíza a hodnotenie ultrasonografických obrazov
• Prezentácia výsledkov práce v rámci oddelenia ultrazvukového inžinieringu
• Príležitosť profilovania sa a odborného rastu v oblasti ultrasonografickej zobrazovacej techniky

Predpoklady:
• Pokročilá znalosť nástroja Matlab aplikovaná na oblasť analýzy a spracovania RF signálov a obrazov lekárskej diagnostiky 
• Orientácia v súbore noriem IEC 60601-1, IEC 60601-2, predovšetkým pre oblasť ultrasonografických prístrojov
• Skúsenosti z klinickej praxe pre oblasť lekárskych zobrazovacích systémov v kardiológii/intervenčnej kardiológii/elektrofyziológii
• Cit pre vnímanie a hodnotenie ultrasonografických obrazov
• Záujem o samoštúdium pre oblasť ultrasonografických zobrazovacích prístrojov
• Výborná znalosť odbornej angličtiny slovom aj písmom
• Systematickosť a zmysel pre detail
• Tímový duch, zápal pre vec a aktívny prístup

Kvalifikácia: Elektrotechnická fakulta, Prírodovedecká fakulta

Špecializácie: Biomedicínske inžinierstvo, Biomedicínska fyzika, Lekárska elektronika

Stupeň: II., III. (preferovaný)

Počet rokov praxe: 3+

Čo ponúkame?

  • Výškovo nastaviteľný stôl
  • Licencia MSDN pre každého vývojára s predplateným prístupom k službe AZURE
  • Bezplatný prístup k PLURALSIGHT – WBT platforme
  • Teambuildingy – pravidelné 2-dňové akcie mimo pracoviska pre všetkých zamestnancov, vianočná párty, ďalší rozpočet na iné teambulding akcie
  • Účasť na svetovo známych IT konferenciách, ako je Microsoft IGNITE pre najlepších zamestnancov
  • Široké portfólio projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, možnosť rotácie pracovných miest v rámci spoločnosti – kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, zdravotnícke IT služby...
  • Tréningový a rozvojový program (business a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy v rámci pracovného času soft skills tréningy...)
  • Cafeteria - program benefitov (môžete si vybrať z tisícok dodávateľov, napr. wellness, beauty salóny, športové aktivity, fitness, lekárne, príspevok na škôlku a detské tábory...)
  • Retention program (príspevok pri pracovnom výročí, životnom jubileu, odchode do dôchodku)
  • Rodinný program (príspevok pri narodení dieťaťa, odchode na materskú dovolenku, spoločné akcie pre deti a rodičov ako MDD a Mikuláš)

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 2400EUR brutto /mesiac + VAR*

*Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti.


Organization: Siemens Healthineers

Company: Siemens Healthcare s.r.o.

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?