Back

Specialista/ka interní komunikace – Praha/Ostrava

Job Description

Specialista/ka interní komunikace

Máte zkušenosti s interní komunikací a s pořádáním firemních eventů? Máte cit pro perfektně psané a gramaticky správné texty? Pak nás neváhejte kontaktovat.

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni se zkušenostmi v oblasti interní komunikace se zájmem o kreativní a zajímavou práci. Rádi bychom přivítali zkušeného textaře s novými nápady, jak zajímavě oslovit a zapojit 2000 kolegů do firemních aktivit. Základem je perfektní čeština a angličtina.

Můžete o sobě říct?

 • Mám prokazatelnou zkušenost s psaním textů.
 • Mám praxi v oblasti komunikace (interní nebo externí, případně marketingové)
 • Naprosto bez problémů se domluvím anglicky.
 • Mám zkušenosti s pořádáním firemních akcí pro zaměstnance.
 • Umím věci organizovat, zvládám krizové situace a jsem týmový hráč.
 • Chci na sobě pracovat a stále se zdokonalovat.

Pak hledáme právě Vás!

Co Vás v našem týmu čeká?

 • Kompletní zajištění našich interních médií zejména firemních newsletterů, intranetu a sociální sítě.
 • Dohled nad komunikačními materiály.
 • Odpovědnost za stylovou, syntaktickou i gramatickou správnost všech materiálů, které jsou určeny pro 2000 kolegů.
 • Příprava zajímavého a kvalitního obsahu a měření jeho dopadu a aktivní vyhledávání témat.
 • Tvorba článku, rozhovorů, různých textů a zajímavého obsahu pro interní i externí sociální sítě, sdílení interních událostí.
 • Tvorba a koncepce interních i externích videí.
 • Budete navrhovat rozvoj a zlepšení komunikačních kanálů.
 • Budete koordinovat externí partnery tak, abyste zajistili bezproblémovou produkci těchto médií a povedete jejich redakční plány.
 • Budete vymýšlet a realizovat interní komunikační kampaně.
 • Poskytování poradenství pro interní klienty v oblasti interní komunikace
 • Budete aktivně vyhledávat témata pro interní komunikaci, dávat jim formu a podílet se na obsahu sdělení.
 • Ve spolupráci s kolegy budete organizovat firemní eventy.

Co požadujeme?

 • Minimálně 3 roky odborné praxe v oblasti interní komunikace, marketingu nebo PR.
 • Znalost digitálních komunikačních kanálů a sociálních médií.
 • Být kreativní a zachovat si pozitivní myšlení.
 • Sociální inteligence a zdravý rozum.
 • Týmového hráče s vysokou mírou odpovědnosti a samostatnosti.
 

Internal Communications Specialist – Prague/Ostrava

Do you have experience with internal communication and organizing corporate or employee events? Do you have a sense for perfectly written and grammatically correct texts? If yes, then do not hesitate to contact us.

We are looking for a new colleague with experience in internal communication with interest in creative and interesting work to join our team. We would like to welcome an experienced copywriter with thinking out of the box and who comes up with new ideas how to attract and increase engagement of 2000 colleagues in company activities. Perfect Czech and English is essential.

Can you say about yourself?

 • I have a proven track record in copywriting.
 • I have experience in communications (internal or external, or marketing)
 • I can speak English without any problems.
 • I have experience in organizing corporate events for employees.
 • I am good at organizing my work time, handle crisis situations and I am a team player and I meet deadlines.
 • I tend to develop new ways of communication and keep improving things.

Then we are looking exactly for you!

You will be especially responsible for

 • Complete provision of our internal media, especially company newsletters, intranet and internal social network.
 • Responsible for the stylistic, syntactical and grammatical accuracy of all communication materials.
 • Creating articles, interviews, various texts and interesting quality content for internal and external social networks, sharing internal activities.  
 • You will actively seek out new topics for internal communications and create interesting messaging and content.  
 • and seeking out new topics.
 • Creating concepts for internal and external videos.
 • You will propose the development and improvement of communication channels.
 • You will coordinate internal partners to ensure the smooth production of our medias and lead their editorial plans.
 • You will create and implement internal communication campaigns.
 • Consulting and advising internal clients on internal communications activities
 • You will contribute to the organization of employee events.

What do we require?

 • At least 3 years of professional experience in internal communication, marketing, or PR.
 • Excellent knowledge of Czech and English for daily communication both oral and written.
 • Knowledge of digital communication channels and social media.
 • Be creative and maintain a positive mindset.
 • Social intelligence and common sense.
 • A team player with a high level of responsibility and independence.Organization: Global Business Services

Company: Siemens, s.r.o.

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?