Back

Maintenance Technician (Signaling System) ช่างซ่อมบำรุง ระบบอาณัติสัญญาณ

Job Description

คุณสมบัติ (Requirements)

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 ถึง 5 ปี
 • เพศ ชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • สามารถทำงานงานเป็นกะได้ (ทำงาน 6 วัน/พัก 2 วัน)
 • สามารถทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม


หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • ดูแลตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบอาณัติสัญญาณ ตามแผนงานที่กำหนดได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และ/หรือ การซ่อมบำรุงแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานและดำเนินการงานบริการแก้ไขปัญหา ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ
สวัสดิการ (Benefits)
 • จำนวนที่รับ : 1
 • เงินเดือน(บาท) : ฐานเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + ค่ากะ + ค่า 48 ชั่วโมง   
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  • กรุงเทพ (ศูนย์ซ่อมบำรุงหลักโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT, พระราม9)
  • กรุงเทพ (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT, กัลปพฤกษ์) 
  • กรุงเทพ (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ARL, คลองตัน) 
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของพนักงาน
 • ประกันสังคม 
 • ประกันสุภาพ/ชีวิตแก่พนักงาน ภรรยา/สามี และ บุตร
 • ค่าทำฟัน / ตัดแว่นสายตา 10,000 บาทต่อปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ลาพักร้อน 10-12 วันต่อปี ลาป่วย 30 วันต่อปี ลากิจ 3 วันต่อปี
 • เวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง 30 นาที / ต่อวัน(ไม่รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง) / ต่อกะ (เช้า/บ่าย/ดึก) 

Organization: Siemens Mobility

Company: Siemens Mobility Limited

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?