Back

Мениджър проекти

Job Description

Siemens Healthineers е водеща световна компания за медицински технологии. 53 000 всеотдайни колеги в над 70 страни оформят бъдещето на здравеопазването. Всеки ден над 5 милиона пациенти по целия свят се възползват от нашите иновативни технологии и услуги в областта на диагностичната и терапевтична образна диагностика, лабораторна диагностика, молекулярна медицина, цифрови здравни и корпоративни услуги.

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме екип от 35 души - сервизни инженери, търговски екип, бизнес администрация, базирани основно в София.

Обхват на отговорностите:

 • Изготвяне проекти на кабинети за разполагане на медицинска апаратура 
 • Разбиране изискванията на клиента към проектното решение
 • Участие в преговори и в изпълнение на договори и поръчки
 • Контрол по изпълнението на проекта
 • Организиране дейност по проект и оформяне на документи
 • Координиране действията на подизпълнители и доставчици
 • Отговорност за качественото и навременното изпълнение на проекта

Нашите изисквания: 

 • Висше образование в сферата на Архитектурата или Техническите науки
 • Проектиране на Autocad
 • Умения за работа с клиенти и водене на преговори
 • Умения за работа в екип
 • Много добро владеене на английски език, владеенето на немски език е предимство
 • MS Office
 • Шофьорска книжка
Siemens Healthineers е работодател, който предоставя възможности за работабез дискриминация въз основа на раса, религия, национален произход, пол, сексуална ориентация, възраст, семейно положение или инвалидност.

Благодарим ви за кандидатурата и интереса и с нетърпение очакваме да се срещнем с вас!

Organization: Siemens Healthineers

Company: Siemens EOOD

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?