Back

Talotekniikan #FutureWerner

Job Description

Talotekniikkaprojektien #FutureWerner on kiinteistön LVIS-prosessien ja automaatiojärjestelmien tulevaisuuden lupaus.

Minkälaisia työtehtäviä harjoitteluun kuuluu?

Tämä Werner avustaa talotekniikkaprojektien erilaisissa tehtävissä (muun muassa loppudokumentointi). Wernerin työkuva on muokattavissa osaamisen perusteella. Yksin Wernerin ei tarvitse puurtaa, vaan hän tekee yhteistyötä sekä asiakkaiden että Siemensin teknisten asiantuntijoiden ja projektiorganisaation kanssa.

Mitä Building Technologies Project Wernerilta vaaditaan?

Tämä Werner on opiskellut talorakennusautomaatiota joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa vähintään vuoden. Lisäksi hänellä on sähköalan perusteet hallussa. Jos Wernerin opinnot ovat jo loppusuoralla, hänellä on myös mahdollisuus tehdä lopputyö Siemensille.
Oma-aloitteiselta, reippaalta ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevältä Werneriltä odotamme ohjelmoinnin alkeiden osaamista ja ymmärrystä säätökaavioista ja LVI-suunnitelmista. Werner kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja tulee toimeen myös asiakkaiden kanssa. Eduksi luemme myös matkustusvalmiuden ja etenkin oman auton käyttömahdollisuuden. 
Harjoittelun ajankohta voidaan sopia Wernerin opintoaikataulun mukaisesti.  Kyseessä on Wernerille kesätyö touko-elokuussa ja sen jälkeen työskentely opintojen ohella on mahdollista. Tukikohtanaan Kuopioon sekä Kouvolaan konttoria pitävän Wernerin palkka määräytyy suoritettujen opintojen mukaan.

Miten Werneriksi pääsee?

Lähetä hakemuksesi sunnuntaihin 30. tammikuuta 2022 mennessä. Haastattelu voidaan sopia Kuopion tai Kouvolan toimistolle.
Lisätietoa harjoittelusta antaa rekrytoiva esimies, Group Manager Tiina Lemmetty, puh.  +358 50 439 2564 (tiina.lemmetty@siemens.com).


Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens Osakeyhtiö

Experience Level: Student (Not Yet Graduated)

Job Type: Part-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?