Back

Samostatný projektant MaR

Job Description

Hľadáme nového kolegu pre tím Process Industries and Drives zaoberajúcej sa projektovým obchodom v oblasti priemyselnej automatizácie a pohonov - ťažiskovo hutnícky priemysel.

 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre oblasť elektro, riadiacich systémov, silnoprúdu
 • špecifikácia zariadení a návrh riešenia technológie vzhľadom na MaR a Elektrické pohony podľa požiadaviek investora v súčinnosti s ostatnými profesiami (strojné, technologické, elektro, stavebné),
 • spracovanie cenovej ponuky podľa požiadaviek investora,
 • technické rokovania so zákazníkom, konzultácie technického riešenia a upresňovanie požiadaviek na podklady resp. protiplnenia,
 • zadávanie dopytov na prístroje / zariadenia a vyjasňovanie a upresňovanie ponúk od dodávateľov prístrojov po technickej stránke, požiadaviek investora a noriem (EN STN alebo podnikových noriem),
 • vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie
 • spracovanie projektovej dokumentácie stavby svojho profesného diela pre jednotlivé druhy dokumentácií (SP, RP, SVD) v súčinnosti s ostatnými projektovými oddeleniami čo zahŕňa:
 • zoznamy obvodov, technické správy, výpočty, špecifikácie, dátové listy,
 • kreslenie a návrh výkresov P&ID, montážnych trás, hook up-ov,
 • kreslenie zapojovacích schém, návrhov rozvádzačov, káblových schém, generovanie svorkovníc,
 • spracovanie popisu riadenia technologického procesu pre programátorov
 • počas realizácie vykonávanie autorského dozoru t.j. kontrola montáže stavby podľa technologických schém, zapojovacích schém a z hľadiska dodržovania noriem a požiadaviek investora,
 • odstraňovanie závad, odchýlok od projektu resp. spracovanie pripomienok investora k dokumentácií alebo k montáži,
 • vyjasňovanie projektu po technickej stránke pri montáži alebo dodávkach montážneho materiálu, pri kolízií s existujúcimi prístrojmi alebo zariadeniami, vyjasňovanie projektu subdodávateľom v prípade ich pripomienok alebo nejasného popisu,
 • asistencia pri testoch elektrických obvodov a preberacích konaniach, vykonávanie funkčných skúšok


Osvedčenie z SKSI a certifikácia z funkčnej bezpečnosti výhodou.

Používaný SW : AutoCAD, EPLAN

Potrebné vzdelanie, zručnosti a osobnostné predpoklady

 • SŠ/VŠ vzdelanie a prax v elektrotechnickej oblasti
 • min. 3 ročná prax ako projektant elektro
 • znalosť Siemens produktov výhodou
 • znalosť AJ minimálne na úrovni čítania dokumentácie
 • SW: AutoCAD, Eplan - projekčná úroveň
Platové ohodnotenie od 1 500 EUR brutto/mesiac + variabilná odmena
*Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti a kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude samozrejme seniorita zohľadnená v platovej ponuke.
Čo ponúkame Tréningový a rozvojový program (business a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy v rámci pracovného času soft skills tréningy...)
4 – 7 dní pracovného voľna nad rámec zákonom stanovenej dovolenky
3 dni na zotavenie bez dokladovania za rok
Doplatok do 100 % ušlej mzdy pri PN a OČR (20 dní ročne a pri vážnych zdravotných problémoch nad uvedený rámec)
Cafeteria – program benefitov (môžete si vybrať z tisícok dodávateľov, napr. wellness, beauty salóny, športové aktivity, fitness, lekárne, príspevok na škôlku a detské tábory...)
Rodinný program (príspevok pri narodení dieťaťa, odchode na materskú dovolenku, spoločné akcie pre deti a rodičov ako MDD a Mikuláš)
Referral employee program (bonus za odporúčanie nového zamestnanca až do výšky 2 000 eur)
Flexibilný pracovný čas
Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky
Možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens
Ako víťaz Zdravá firma roka 2018 podporujeme rôzne športové aktivity, ako napríklad beh, joga či bicyklovanie. Pravidelne tiež organizujeme prednášky a podujatia spojené s témou zdravie
Teambuildingy
Retention program (príspevok pri pracovnom výročí, životnom jubileu, odchode do dôchodku)
Doplnkové dôchodkové sporenie – príspevok od zamestnávateľa až do 3 % z hrubej mesačnej mzdy
Zvýhodnený zamestnanecký mobilný paušál pre rodinných príslušníkov
Profit Sharing Program

Organization: Portfolio Companies

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?