Back

Automatizér / technický špecialita pre oblasť Energy Automation

Job Description

Hľadáme odborníkov technickým vzdelaním v odbore automatizácia, informatika resp. elektroenergetika do tímu zaoberajúceho sa vývojom, inžinieringom a implementáciou riadiacich a informačných systémov pre oblasť elektroenergetiky.

Náplň práce:

• parametrizácia a implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému na procesnej aj operátorskej úrovni

• skúšky, oživovanie, uvádzanie systémov do prevádzky - uvedenie systémov do prevádzky u zákazníka (služobné cesty)

• spolupráca s odborníkmi z projektového tímu

• účasť na poradách, riešenie technických problémov

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vzdelanie v odbore

energetika / elektrotechnika / silnoprúd / automatizácia

Vodičský preukaz

B

Platové ohodnotenie

1 500 EUR/mesiac

Od 1.500 € brutto/mesiac + variabilná odmena*

Benefity

• Work-life balance - flexibilný pracovný čas, hybridný working model

• Bezplatné parkovanie na stráženom parkovisku

• Brigde days (spravidla 5dní/rok), Sick days (3dni/rok), dodatočné platené pracovné voľno

• Náhrada ušlého zárobku za obdobie práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny - až do výšky 100% mzdy, celkovo 20dní/rok

• Cafeteria systém - BenefitPlus = spravidla 300 bodov/€ ročne

• Finančné príspevky – na stravovanie, pri narodení dieťaťa (200€), príspevok na návštevu predškolského zariadenia vo výške 200€ (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus), podpora pri reprezentačnej športovej činnosti

• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) progresívny s dĺžkou pracovného pomeru

• Referral employee program - bonus za odporučenie nového zamestnanca až do výšky 2000€

• Po uplynutí skúšobnej doby možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens

• Wellbeing program, deň zdravia, team-building program

• Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 50 rokov veku a pri príležitosti odchodu do dôchodku

• Odmena za lojalitu pri dosiahnutí 10- a 20- ročného pracovného jubilea

• Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky

• 2 SIM karty so zvýhodneným zamestnaneckým paušálom aj pre rodinných príslušníkov

• Príležitosť na dlhodobé zamestnanie v stabilnej, inovatívnej a spoločensky zodpovednej spoločnosti s možnosťou podieľať sa na dobročinných projektoch

• Podporíme Vás! Náš tréningový a rozvojový program Vám v rámci pracovného času umožní zvyšovanie Vašej odbornosti, rovnako aj vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, ktoré Vás zaujímajú
Organization: Country Functions & Departments

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?