Back

Industrijski inženjer

Job Description

• Zaustavlja dalju izradu dokumentacije ukoliko su zahtevi za izradom nepotpuni ili nisu u skladu sa strukom, kupčevim ili zakonskim propisima
• Predlaže tehnološki proces izrade i plan realizacije za svaku poziciju iz projektnog zadatka i usaglašava ga sa rukovodiocem
• Prima zahteve za tehnološku razradu delova iz projektnog zadatka
• Planira raspored opreme, kreira ili doprinosi kreiranju procesa rada. Sarađuje u ovim aspektima sa drugim odgovarajućim inženjerima
• Izrađuje tehnološku dokumentaciju sa saradnicima iz službe, shodno svojim kompetencijama
• Prati izradu prvog komada-serije i FAI
• Učestvuje u mile stonvima
• Normira vreme izrade prvog dela u svojoj oblasti
• Razrađuje delove tehnološkog procesa (izrada tehnoloških crteža, sastavnica-nomenklature alata) i usaglašava ih sa nadređenim rukovodiocem, shodno svojim kompetencijama
• Razrađuje delove tehnološkog procesa (izrada tehnoloških crteža, proizvonih sastavnica, potrošnog materijla)
• Definise i odobrava planiranje sekvenci kao i kreiranje i održavanje rutinga za izradu delova, sklopova, montaže shodno svojim kompetencijama
• Sprovodi inspekcije, istraživanja i analizira tehničke proizvode
• Planira, predlaže i sprovodi projekte poboljšavanja
• Obezbeđuje dokumentaciju i obučava osoblje za proizvodnju, shodno svojim kompetencijama
• Izrađuje i odoborava radna uputstvo za izradu u svojoj oblasti, shodno svojim kompetencijama
• Izrađuje i odobrava strukturnu sastavnicu sklopova i delova i unosi u sistem, shodno svojim kompetencijama
• Učestvuje u postavljanju i puštanju u rad opreme, mašina i linija za nove proizvode
• Sprovodi procesne planove i smernice kao i procedure i razvija srodne procese, metode i/ili alate
• Osigurava procesnu dokumentaciju
• Pregleda planove proizvodnje, tehničke specifikacije, procesne tokove i druge informacije kako bi metode i aktivnosti u proizvodnji bile jasne
• Određuje kako da se proizvode delovi ili proizvodi uz maksimalnu efikasnost
• Predlaže nadređenom poboljšanja u procesu izrade
• Vrši identifikovanje i izveštavanje o pojavama neusaglašenosti u odnosu na zahteve i data uputstva
• Vrši identifikovanje i izveštavanje o mogućim poboljšanjima procesa, proizvoda i slično

Uslovi:

  • Visoko obrazovanje, VI stepen stručne spreme, poželjno tehničkog usmerenja
  • Engleski jezik-srednji novo 
  • Napredni nivo korišćenja Microsoft Office paketa 
  • Poželjno iskustvo rada u alatima za projektovanje (Catia, Creo, Autocad..)Organization: Siemens Mobility

Company: Siemens Mobility d.o.o. Cerovac

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?