Back

Maintenance Technician (Signaling System)

Job Description

 

คุณสมบัติ (Requirements)

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 ถึง 5 ปี
 • สามารถทำงานงานเป็นกะได้ (ทำงาน 6 วัน/พัก 2 วัน)
 • สามารถทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • ดูแลตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบอาณัติสัญญาณ ตามแผนงานที่กำหนดได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และ/หรือ การซ่อมบำรุงแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานและดำเนินการงานบริการแก้ไขปัญหา ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  • กรุงเทพ (ศูนย์ซ่อมบำรุงหลักโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT, พระราม9)
  • กรุงเทพ (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT, กัลปพฤกษ์) 
  • กรุงเทพ (ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ARL, คลองตัน) 
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 

Organization: Siemens Mobility

Company: SIEMENS MOBILITY LIMITED

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?