Back

Technický špecialista pre oblasť Energy Automation

Job Description

Popis pracovnej pozície a zodpovednosti

·        parametrizácia a implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému na procesnej aj operátorskej úrovni

·        skúšky, oživovanie, uvádzanie do prevádzky

·        spolupráca s projektovým tímov v Rakúsku

·        spoluúčasť na uvádzaní do prevádzky na projektoch v Rakúsku

·        riadenie realizácie projektov z technickej stránky

·        zabezpečenie úspešného dokončenia jednotlivých fáz projektu pri dodržaní časového harmonogramu kvality dodávok a splnenie projektovaných technických parametrov diela

·        účasť na poradách, riešenie technických problémov

Potrebné vzdelanie, zručnosti a osobnostné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: energetika / silnoprúd / automatizácia

Jazykové znalosti: Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2), Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti: Microsoft Excel – Pokročilý, Microsoft Word – Pokročilý

Vodičský preukaz: B

Počet rokov praxe: 3

Odborné:
- VŠ vzdelanie elektrotechnického smeru, zameranie na energetiku, silnoprúd, resp. automatizáciu
- aktívna znalosť nemeckého a anglického jazyka
- odborná prax v elektrotechnike min. 3 roky
- praktická skúsenosť v projektovom tíme výhodou (člen projektového tímu, projektový manager)

Osobnostné:
- orientácia na výsledky, ochota cestovať (Rakúsko), zodpovednosť

Platové ohodnotenie: Od 1.700 € brutto/mesiac + variabilná odmena

*Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti a kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude samozrejme seniorita zohľadnená v platovej ponuke.

Benefity:

·        Work-life balance - flexibilný pracovný čas, hybridný working model

·        Bezplatné parkovanie na stráženom parkovisku

·        Brigde days (spravidla 5dní/rok), Sick days (3dni/rok), dodatočné platené pracovné voľno

·        Náhrada ušlého zárobku za obdobie práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny - až do výšky 100% mzdy, celkovo 20dní/rok

·        Cafeteria systém - BenefitPlus = spravidla 300 bodov/€ ročne

·        Finančné príspevky – na stravovanie, pri narodení dieťaťa (200€), príspevok na návštevu predškolského zariadenia vo výške 200€ (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus), podpora pri reprezentačnej športovej činnosti

·        Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) progresívny s dĺžkou pracovného pomeru

·        Referral employee program - bonus za odporučenie nového zamestnanca až do výšky 2 000€

·        Po uplynutí skúšobnej doby možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens

·        Wellbeing program, deň zdravia, team-building program

·        Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 50 rokov veku a pri príležitosti odchodu do dôchodku

·        Odmena za lojalitu pri dosiahnutí 10- a 20- ročného pracovného jubilea

·        Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky

·        2 SIM karty so zvýhodneným zamestnaneckým paušálom aj pre rodinných príslušníkov

·        Príležitosť na dlhodobé zamestnanie v stabilnej, inovatívnej a spoločensky zodpovednej spoločnosti s možnosťou podieľať sa na dobročinných projektoch

·        Podporíme Vás! Náš tréningový a rozvojový program Vám v rámci pracovného času umožní zvyšovanie Vašej odbornosti, rovnako aj vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, ktoré Vás zaujímajú

Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?