Back

Solution Engineer security

Job Description

 

Solution Engineer Security 

 

Smart Infrastructure Regional service and solutions (SI RSS) leverer prosjekter og service innenfor fagområdene brann, byggautomasjon og sikkerhetssystemer. Tverrfaglighet og utnyttelse av teknologi på tvers av fagfelt er en viktig del av det Siemens kan tilby kunder. Dette får vi til med å benytte vårt tverrfaglige toppsystem Desigo CC og/eller benytte vår nylig lanserte skyplattform Building X. I Building X vil det være predefinerte applikasjoner og mulighet til å utvikle applikasjoner for det spesifikke faget, eller for å utnytte data fra andre fagfelt til å overvåke og styre noe på et av de andre fagene vi leverer. 

Du blir en del av enheten Centralized Engineering. Dette er en landsdekkende gjennomføringsenhet som leverer prosjekter, remote servicetjenester og support til våre kunder. Her sitter fageksperter på de fagene vi leverer, prosjektledere, prosjektingeniører, support ingeniører og ingeniører som jobber med å etablere remoteoppkoblinger samt sette opp de digitale tjenestene vi leverer. 

Rollen Solution engineer Security er en løsningsarkitekt for sikkerhetsleveranser som foreslår løsninger på kundens ønsker/utfordringer, samt er i stand til å prosjektere løsningen og styre opp de tekniske leveransene som må produseres i prosjektet. Du vil bli en del av et kompetansemiljø og kunne dra nytte av løsninger på andre fag i ditt arbeid.  

Her kan du lese mer om alt det spennende vi jobber med: Building technology | Products & Services | Siemens Global 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Delta i salgsarbeid med å definere de riktige løsningene som kan løse det kunden etterspør. 
 • Sikre at det tekniske designet oppfyller kravene i kontraktsbeskrivelsen. 
 • Definere de tekniske leveransene i delleveranser og arbeidspakker for å levere komplett løsning. 
 • Detaljprosjektere ITV anlegg, adgangskontrollanlegg og anlegg for perimetersikring. 
 • Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre eget arbeid innenfor avsatt budsjett. 
 • Avdekke og kommunisere endringer til prosjektleder, samt bidra med innspill til løsning og pris. 
 • Definere underlag til eksterne leverandører dersom det er behov for tredjepartleveranser. 
 • Følge opp leveransene. 
 • Formidle produksjonsarbeid til commissioning ingeniør eller tredjepart som skal programmere og sette i drift anlegg. 
 • Følge opp den tekniske fremdriften på programmering og idriftsettelse og rapportere på avvik. 
 • Noe reiseaktivitet må påregnes i forbindelse med befaringer og oppfølging av pågående arbeid. 

 

Kvalifikasjoner: 

 • Erfaring med prosjektering av løsninger for adgangskontrollsystem, systemer for kameraovervåking og innbruddsikring. 
 • Sertifisert iht. FG kravene for innbrudds sikring (FG-201:3). 
 • Kjennskap til NS 5834 – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom. 
 • Kjennskap til GPDR i forbindelse med adgangskontroll og kamera. 
 • God kompetanse på server og nettverk for å kunne prosjektere/designe ITV anlegg. 
 • God vandel er absolutt krav, og må kunne sikkerhetsklareres for nivå «Strengt hemmelig». 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk. 


Syns du dette hørtes interessant ut? - Da vil vi høre fra deg!

Ta gjerne kontakt med oss for en prat dersom du har spørsmål rundt stillingen.  

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. 

 

Vi tilbyr: 

I Siemens tilbyr vi faglig utvikling i et miljø som preges av innovasjon, samarbeid og faglig dyktighet hvor du gis mulighet for å forme din egen hverdag. Vi har gode karriere- og utviklingsmuligheter i Siemens, både i inn- og utland. Siemens har gode pensjons- og velferdsordninger og en fleksibel arbeidstidsordning som blant annet inkluderer fri på alle innklemte dager. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. 


Arbeidssted: Oslo eller Trondheim - Mulighet for ordning med fjernarbeid der du kan jobbe utenfor kontoret. 


Søknadsfrist: 4. September 
Søknader vurderes fortløpende 

 

Kontaktpersoner: 

Leder: Ben Ove Vedøy, tlf: 454 67 825 
E-post: ben-ove.vedoey@siemens.com 


Rekrutterer: Rebecca Beltramba, tlf 417 80 191 
E-post: rebecca.beltramba@siemens.com 

 

Om Siemens 

Vi jobber med å utvikle fremtidens grønne og smarte samfunn. Vi er ca 500 i Norge og vokser i antall ansatte. Vi jobber med alt det går strøm gjennom, og alt som er elektrisk kan automatiseres og digitaliseres. Alt dette er vi gode på, og vi er i stadig utvikling. Allerede for over 175 år siden sa vår grunnlegger Werner von Siemens at han ikke ville selge fremtiden for kortsiktig profitt. Derfor hadde han nok vært stolt over at vi i 2017 ble kåret til verdens mest bærekraftige virksomhet, og i 2022 er vi blant de ti mest populære selskaper å jobbe i på verdensbasis.  


Siemens ser at det er store endringer i energilandskapet og denne endringen er kun i startgropen. Vi vil hjelpe våre kunder til å utnytte sine verdier, dvs installert infrastruktur på en best mulig måte. Enkelt sagt ønsker vi at våre kunder gjør de rette investeringene på kort og lang sikt og drifter sine verdier på en optimal måte. Klarer vi det har vi alle lyktes! Dette er en fin utfordring og et godt mål å ta med seg hver dag! 

 Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?