Back

Expert kybernetickej bezpečnosti

Job Description

Platové ohodnotenie: 2 200 EUR/mesiac

Od 2200 EUR/mesiac brutto + variabilná odmena

*Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti a kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude samozrejme seniorita zohľadnená v platovej ponuke.


Náplň práce:
- definovanie interných procesov týkajúcich sa informačnej a kybernetickej bezpečnosti

- podpora a poradenstvo zamestnancom a manažérom pri implementácií a dodržiavaní nariadení a procesov v oblasti kybernetickej bezpečnosti

- školenie a informovanie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich interných procesoch

- presadzovanie neustáleho zlepšovania kybernetickej bezpečnosti

- klasifikácia a kategorizácia systémov a riešení z pohľadu rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti
- definovanie požiadaviek a návrh špecifikácií v súlade s legislatívou a aplikovateľnými normami

- vykonávanie analýzy rizík, definovanie bezpečnostných prvkov a opatrení na zmiernenie rizík

- spolupráca pri implementácii bezpečnostných prvkov a opatrení v rámci priemyselných riadiacich systémov a OT sietí

- monitoring zraniteľností systémov

- spolupodieľanie sa na overovaní kybernetickej bezpečnosti systémov

- hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov


Hlavná oblasť pôsobenia klienta

Automatizácia, elektrifikácia a digitalizácia v priemysle

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Informačné technológie, bezpečnosť informačných technológií, automatizácia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

·        Skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT a OT systémov

·        Znalosti noriem IEC 62443, ISO 27001, NIST výhodou

·        Znalosť riadiacich systémov SIMATIC S7, prípadne PCS7 výhodou

·        Plynulá komunikácia v anglickom jazyku

·        Samostatnosť, flexibilita a zodpovednosť

Prehľad v niektorých z nasledovných oblastí:

 • Sieťové protokoly
 • Firewally
 • IDS/IPS systémy
 • Endpoint Security
 • Windows OS a ich zabezpečenie
 • Incident Response metodiky
 • Kryptovanie
 • Power Shell skriptovanie
 • Databázové systémy
 • Nástroje pre riadenie bezpečnosti
 • Nástroje pre detekciu zraniteľností a overovanie bezpečnosti systémov

Benefity:

·        Work-life balance - flexibilný pracovný čas (skrátené piatky, čiastočná telepráca), hybridný working model

·        Bridge days (spravidla 5dní/rok), Sick days (3dni/rok), dodatočné platené pracovné voľno

·        Náhrada ušlého zárobku za obdobie práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny - až do výšky 100% mzdy, celkovo 20dní/rok

·        Flexibilný Cafeteria systém - BenefitPlus = spravidla 300 bodov/€ ročne

·        Finančné príspevky – pri narodení dieťaťa, príspevok na návštevu predškolského zariadenia (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus), podpora pri reprezentačnej športovej činnosti

·        Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) progresívny podľa dĺžkou pracovného pomeru

·        Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky

·        2 SIM karty so zvýhodneným zamestnaneckým paušálom aj pre rodinných príslušníkov

·        Employee Referral program - bonus za odporučenie nového zamestnanca až do výšky 2 000€

·        Po uplynutí skúšobnej doby možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens

·        Wellbeing program, deň zdravia, team-building program

·        Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 50 rokov veku a pri príležitosti odchodu do dôchodku

·        Náš tréningový a rozvojový program umožňuje v rámci pracovného času zvyšovanie odbornosti, rovnako aj vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, podľa vlastného výberu
Organization: Digital Industries

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?