Back

Senior HR Business Partner (f/m/d)

Job Description

Lokalizacja: Warszawa

W Siemensie tworzymy przyszłość oferując innowacyjne rozwiązania i realizując dla naszych Klientów projekty z zakresu elektryfikacji, digitalizacji i automatyzacji, słowem tworzymy rewolucję 4.0.

Siemens w Polsce jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do jej modernizacji i promującym technologie, które wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców, zapewniając przy tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. 

Aktualnie szukamy osoby na stanowisko Senior HR Business Partner (f/m/d), która podejmie się roli strategicznego partnera_ki biznesu, gotowej na współkreowanie i realizację strategii personalnej oraz rozwój włączającej kultury organizacyjnej w dedykowanych obszarach.


Twórz przyszłość z nami. Do Twoich zadań będzie należeć: 

 • Współtworzenie i realizacja strategii, polityk, inicjatyw oraz procesów z obszaru People&Organization
 • Bycie partnerem_ką dla menedżerów i menadżerek w rozwoju przywództwa włączającego, budowania kultury różnorodności i zaangażowania
 • Aktywna współpraca z menedżerami w projektowaniu i komunikowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój ludzi i zespołów
 • Współpraca z globalnym zespołem People&Organization w zakresie wdrażanie projektów i zmian w organizacji lokalnej oraz bieżąca współpraca z HR BP dla poszczególnych organizacji
 • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za obszary funkcyjne (np. Compensation&Benefits, Talent Acqusition, Learning&Development, Legal) w projektowaniu procesów w organizacji oraz realizacji bieżących działań
 • Doradztwo dla menedżerów w tematach pracowniczych oraz tych z zakresu prawa pracy
 • Współpraca z zespołem Global Shared Services w zakresie realizacji procesów administracyjno-płacowych
 • Analiza kluczowych danych z obszaru People&Organization oraz opracowywanie wynikających z nich działań

Jakich umiejętności potrzebujesz, aby tworzyć z nami przyszłość? 

 • Doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku (Senior) HR BP/HR manager (mile widziane doświadczenie w firmie technologicznej)
 • Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu inicjatyw z różnych obszarów funkcyjnych HR
 • Doświadczenie we współpracy z poziomem C-level
 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki: socjologia, psychologia, zarządzanie
 • Znajomość prawa pracy
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Samodzielność i proaktywność w działaniu
 • Odwaga w podejmowaniu wyzwań oraz determinacja w ich realizacji
 • Zrozumienie i umiejętność dostosowywania się do szybko zmieniających się potrzeb biznesowych oraz podejście zorientowane na rozwiązania
 • Umiejętności strategicznego myślenia oraz zarządzania zmianą i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność skutecznego coachingu, konsultacji i wpływania na kluczowych interesariuszy wysokiego szczebla
 • Pasja do ludzi: umiejętność inspirowania, wspierania i stwarzania możliwości działania członkom zespołu na wszystkich poziomach organizacji
 • Mocne ukierunkowanie na współpracę z innymi i ciągły rozwój siebie


Mamy Ci całkiem dużo do zaoferowania: 

 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach 
 • Profesjonalny system szkoleń dostosowany do potrzeb i celów zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy 
 • Motywacyjny system wynagradzania i atrakcyjny pakiet benefitów (m.in: system kafeteryjny - karta Multisport, bilety do kina/teatru/koncerty, zakupy, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dodatkowe płatne dni wolne, karta lunchowa, karta kredytowa, dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, vouchery na Święta Bożego Narodzenia)


Siemens jest Pracodawcą Równych Szans 

Gdybyśmy wszyscy myśleli w ten sam sposób, nigdy nie stworzylibyśmy nic nowego. Wiemy, że tworząc zróżnicowane środowisko pracy, mamy realny wpływ na sukces naszej firmy, dlatego zachęcamy do aplikowania Kandydatów z różnych środowisk (o różnych doświadczeniach i podejściach). Tworząc przyjazne i otwarte środowisko pracy, dbamy by na każdym etapie naszych działań wspierać kulturę różnorodności. Zapewniamy, że wszyscy aplikujący Kandydaci będą oceniani pod kątem ich kompetencji, bez względu na ich płeć, wiek, status społeczny, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie przekonania polityczne, kolor skóry czy pochodzenie. 
  

Czekamy na Twoją aplikację!


Organization: People & Organization

Company: Siemens Sp. z o.o.

Experience Level: Experienced Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?