Back

Inside Sales Representative

Job Description

Siemens stelesňuje špičkové riešenia najmä v oblastiach automatizácie a riadenia v priemysle, doprave, budovách, energetike, informačných a komunikačných technológiách.

Popis pracovnej pozície a zodpovednosti
Do nášho tímu hľadáme obchodníka s technickým zmýšľaním, pre proaktívnu spoluprácu so zákazníkmi prostredníctvom vzdialeného prístupu - telefón, videokonferencia, sociálne médiá, ... v oblasti predaja produktov a riešení pre meranie a reguláciu (MaR) vo vykurovaní, vetraní a klimatizácii.  

Náplň práce
> proaktívne vyhľadávanie a oslovovanie nových a starostlivosť o existujúcich zákazníkov na slovenskom trhu,
> používanie vzdialených komunikačných kanálov na interakciu so zákazníkmi: video rozhovory, telefón, e-mail, sociálne médiá,
> starostlivosť o vybraných zákazníkov a rozvíjanie dobrých obchodných vzťahov,
> príprava produktových prezentácií a riešení projektových zákaziek,
> práca na marketingových, promotérskych a ďalších aktivitách v rámci zverených aj ostatných produktov pre MaR,
> profesionálne vystupovanie a prezentovanie produktov a riešení pre technológie budov od spoločnosti Siemens,
> vedenie online obchodných rokovaní,
> reporting,
> aktívna spolupráca s kolegami z oddelenia  aj ostatných divízií a oddelení spoločnosti Siemens.


Potrebné vzdelanie, zručnosti a osobnostné predpoklady
Vzdelanie technického smeru
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. alebo II. Stupňa

Prax a skúsenosti v rámci trhu TZB výhodou!

Práca s PC
MS-Office /Excel, PowerPoint, Outlook, ..../  - pokročilý užívateľ 
SalesForce alebo iný CRM systém – užívateľ 
SAP – užívateľ, práca s analytickými nástrojmi /Tableau, Power BI, Qlik, .../ - vítané

Jazykové znalosti
Anglický jazyk alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B1/B2)


Počet rokov praxe  3

Čo požadujeme/očakávame
•  Samostatnosť v práci a v rozhodovaní,
•  Aktívny a všímavý pri vyhľadávaní nových obchodných príležitostí,
•  Nadšenie pre prácu s najnovšími komunikačnými technológiami,
•  Ochota učiť sa,
•  Schopnosť pracovať v tíme.


Platové ohodnotenie
Od 1 800 eur/m., + variabilná  odmena *Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu a skúsenosti.

Junior od 1 400€ brutto/mesačne + variabilná odmena;                            
Medior od 1 600€ brutto/mesačne + variabilná odmena;               
Senior od 1 800€ brutto/mesačne + variabilná odmena.

Benefity
• Work-life balance - flexibilný pracovný čas, skrátené piatky, čiastočná telepráca, hybridný working model
• Bezplatné parkovanie na stráženom parkovisku
• Brigde days (spravidla 5dní/rok), Sick days (3dni/rok), dodatočné platené pracovné voľno
• Náhrada ušlého zárobku za obdobie práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny - až do výšky 100% mzdy, celkovo 20dní/rok
• Cafeteria systém - BenefitPlus = spravidla 300 bodov/€ ročne
• Finančné príspevky – na stravovanie, pri narodení dieťaťa (200€), príspevok na návštevu predškolského zariadenia vo výške 200€ (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus), podpora pri reprezentačnej športovej činnosti
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) progresívny s dĺžkou pracovného pomeru
• Referral employee program - bonus za odporučenie nového zamestnanca až do výšky 2000€
• Po uplynutí skúšobnej doby možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens
• Wellbeing program, deň zdravia, team-building program
• Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 50 rokov veku a pri príležitosti odchodu do dôchodku
• Odmena za lojalitu pri dosiahnutí 10- a 20- ročného pracovného jubilea
• Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky
• 2 SIM karty so zvýhodneným zamestnaneckým paušálom aj pre rodinných príslušníkov
• Príležitosť na dlhodobé zamestnanie v stabilnej, inovatívnej a spoločensky zodpovednej spoločnosti s možnosťou podieľať sa na dobročinných projektoch
• Podporíme Vás! Náš tréningový a rozvojový program Vám v rámci pracovného času umožní zvyšovanie Vašej odbornosti, rovnako aj vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, ktoré Vás zaujímajú


Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens Energy, s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?