Back

Ingeniører innen Elkraft / Energi&Miljø / Kybernetikk / Automasjon

Job Description

Vil du være med å løse problemer og utfordringer i norsk strømforsyning? 

 

Vi søker: 

Ingeniører innen Elkraft / Energi&Miljø / Kybernetikk / Automasjon 

 

Hva kan vi tilby deg?  

Vi har lang og god erfaring med introduksjon av nyansatte. Avhengig av kompetanse og erfaring vil du bli faset inn i dine arbeidsoppgaver i vårt meget godt etablerte opplæringsløp – Siemens Power Academy.  
Du vil finne motivasjon i å være en del av et sterkt kompetansemiljø, som preges av høy faglig stolthet, humor og sterk motivasjon for å lykkes. Du vil ha stor påvirkning på vår konkurranseevne og posisjon i markedet samt kunne bidra til å utvikle nye løsninger og tjenester innen våre forretningsområder.  
Vi tilbyr en fleksibel arbeidsplass med høy grad av frihet og ansvar over egen hverdag. 
Det er gode utviklings og karrieremuligheter, hvor du selv påvirker dine egne fremtidsplaner og utsikter. 

 

 

Arbeidsoppgaver: 
Som ny medarbeider vil du inngå i vårt sterke fagmiljø og bidra innen leveranser, service og utvikling av løsninger og systemer til 11-420kV energiforsyningsanlegg (sentral- og regionalnett, industri og Olje&Gass). I din arbeidshverdag vil du møte anlegg med en varierende kompleksitet, fra aller enkleste til de mest komplekse, det vil være bygging av nye, eller korrigeringer/ oppgradering av eksisterende anlegg. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Aktuelle arbeidsområder: 

  • Være med på å utvikle fremtidens smarte nett. 
  • Vi er anleggsbyggere og du vil være med i heleprosessen fra start prosjektering til ferdig testet anlegg 
  • Aktiv faglig utvikling med våre fagmiljø, både i lokale team i våre byer og mot ulike fagmiljøer i inn- og utland  
  • Etter hvert som oppgavene beherskes så har vi mange utviklingsmuligheter både faglig og innen ledelse. Det er behov for alle, med eller uten store ambisjoner i karriere valgene  

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

  • Du har gjerne utdannelse fra bachelor eller master innen elkraft / energi og miljø / Kybernetikk / Automasjon. Vi søker både etter nyutdannede og etter de som har erfaring fra aktuelt eller relatert fagområde.  
  • Du bør være en initiativrik, løsningsorientert, sosial og nysgjerrig type som liker å samarbeide med andre og utføre et strukturert og nøyaktig arbeid som del av et team.  
  • Ønsker å lære mer om digitalisering og behersker IT systemer  
  • Gode norsk- og engelskferdigheter er et krav. 

 

Føler du at dette treffer deg, og synes du at dette høres spennende ut?  

Da vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en CV sammen med en kort beskrivelse av deg selv og hvorfor du vil bli med på laget vårt. Ta gjerne kontakt med oss for en prat dersom du har spørsmål rundt stillingen. 

For ytterligere informasjon: 
 
Trond Skirstad (Trondheim) +47 900 42 179 
Ingrid Eide Rapp (Oslo) +47 924 21 391 
Tore Brurås Hansen (Bergen) +47 928 69 769 
Eirik Foss Harstad (Stavanger) +47 468 36 989 


Arbeidssted: Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim. Ønsket arbeidssted bes oppgitt i søknaden. 

Søknadsfrist: 31.12.2022 


Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. 


Vårt marked 

Vårt energisystem er i stor forandring og i en spennende utvikling. De enkelte energikilders roller og alternativer for produksjon forandres, det samme hvordan energiflyten er. Energiproduksjonen blir stadig mer desentralisert, dette medfører at beslutninger omkring håndtering og styring av kraftnettet blir stadig mer kompleks. Samtidig øker stadig verdens energibehov.  
Dette krever nye innovative løsninger for å optimalisere investeringer og driftskostnader. Vi i Siemens leverer løsninger, systemer og service til transformatorstasjoner, koblingsanlegg, smarte nett, mikronett, ladesystemer, batterier og smarte bygninger gjennom hele verdikjeden til kunder i offentlig sektor, nettselskaper, industri og privatmarkedet.  

«Ønsker du være med å utvikle framtidens smarte nett og sikre en bærekraftig utvikling? Det skjer mye på flere fronter i det elektriske nettverket i form av mega fabrikker i Norge, batteri - fisk - datalager osv, og dette er veldig ofte krevende for nettleverandører og staten. Vi skal være med å forme det med våre løsninger. Våre ansattes ideer blir båret frem som innovative og blir hørt på i et stort konsern. Utfordringene er de samme i alle deler av verden. Start lokalt og tenk globalt.»   


Om Siemens  

Til sammen er vi ca 300 000 nysgjerrige og kompetente personer i verden som jobber med å utvikle fremtiden til et grønnere og smartere samfunn. Av disse er vi ca 500 i Norge. Sagt på en annen måte, så jobber vi med alt det går strøm gjennom, og alt som er elektrisk kan digitaliseres. Allerede for over 173 år siden sa vår grunnlegger Werner von Siemens at han ikke ville selge fremtiden for kortsiktig profitt. Derfor hadde han nok vært stolt over at vi i 2017 ble kåret til verdens mest bærekraftige virksomhet og i 2020 er vi blant de ti mest populære selskaper å jobbe i på verdensbasis.   

Vi er stolt som jobber med framtidsløsninger innen elektrifisering, automatisering og digitalisering for det som er bærebjelken i Norges aller viktige infrastruktur – energiforsyningen. 

Siemens ser at det er store endringer i energilandskapet og denne endringen er kun i startgropen. Vi vil hjelpe våre kunder til å utnytte sine verdier, dvs installert infrastruktur på en best mulig måte. Enkelt sagt ønsker vi at våre kunder gjør de rette investeringene på kort og lang sikt og drifter sine verdier på en optimal måte. Klarer vi det har vi alle lyktes! Dette er en fin utfordring og et godt mål å ta med seg hver dag! 


Hvordan får vi til dette sammen? 

Det handler om smart infrastruktur og samspillet mellom det elektriske nettet og alle de som er knyttet til nettet som forbrukere og produsenter og begge deler. Derfor har Siemens etablert et forretningsområde som fokuserer samlet på disse utfordringene. 


 ‘Smart Infrastucture’ er et av tre kjerneområder i Siemens, og det er der du vil jobbe. 

Vi eier og utvikler teknologi, systemer og produkter innen ‘Digital Grid’ og ‘Distribution Systems’. Dette er 100% Siemensteknologi nå og i framtiden. Dette sikrer at det er vi som har kjernekompetansen på disse områdene og utvikler de videre, og vi leverer tilhørende service og oppgraderinger. 

Sammen har vi mange spennende oppgaver og utfordringer for å sikre bærekraftige og digitale løsninger. 

Les mer om alt det spennende vi jobber med på våre hjemmesider: www.siemens.no/energi 


Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens AS

Experience Level: Mid-level Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?