Back

Konstruktor alata i opreme (IE ET)

Job Description

Zaduženja:

 • Odgovara za kvalitet konstruktivno-tehnološke dokumentacije koju je izradio shodno svojim kompetencijama,
 • Odgovara za funkcionalnost izradjene alata i opreme koju je izradio shodno svojim kompetencijama,
 • Učestvuje u praćenju realizacije projektnih zadataka u procesu proizvodnje,
 • Tehnička podrška proizvodnji,
 • Prati izradu prvog komada-serije i FAI,
 • Kooperacija sa službom nabavke prilikom procesa poručivanja alata i opreme,
 • Nadgledanje dobavljača tokom razvoja, izgradnje, motaže i postavljanja alata,
 • Učestvuje sa ostalim odeljenjima prilikom prvog puštanja alata proizvodnji shodno svojim kompetencijama,
 • Izrada ponuda za alate i opremu (kao deo tima pri izradi ponuda za MF vozila tokom projektovanja ponuda),
 • Obezbeđuje realizaciju planiranih mera i aktivnost u svom domenu u skladu sa politikom i ciljevima organizacije,
 • Vrši identifikovanje i izveštavanje o pojavama neusaglašenosti u odnosu na zahteve i data uputstva,
 • Vrši identifikovanje i izveštavanje o mogućim poboljšanjima procesa, proizvoda i sl.,
 • Predlaže nadredjenom poboljšanja u procesu izrade,

Zanimanje i stručna sprema:

 • VI ili VII stepen stručne spreme mašinskog ili tehničkog usmerenja (konstrukcije, proizvodne tehnologije, šinska vozila).

Posebni uslovi:

 • Znanje engleskog jezika / srednji nivo
 • Napredni nivo korišćenja Microsoft Office paketa
 • Iskustvo rada u alatima za projektovanje (Catia, Creo, Autocad...)
 • Poželjno poznavanje rada u SAP-u

Organization: Siemens Mobility

Company: Siemens Mobility d.o.o. Cerovac

Experience Level: Mid-level Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?