Back

Projektant pre oblasť Large Drives

Job Description

Min. základná zložka mzdy: 1600 EUR + VAR*

*Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti. Kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude samozrejme seniorita zohľadnená v ponuke.

Popis pracovnej pozície a zodpovednosti:

Hľadáme nového kolegu pre projekciu a spracovanie technických návrhov v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrických pohonov.

Náplň práce:

· vypracovanie projektovej dokumentácie pre oblasť elektro, riadiacich systémov, silnoprúdu

· špecifikácia zariadení a návrh riešenia technológie vzhľadom na MaR a Elektrické pohony podľa požiadaviek investora v súčinnosti s ostatnými profesiami (strojné, technologické, elektro, stavebné),

· spracovanie cenovej ponuky podľa požiadaviek investora,

· technické rokovania so zákazníkom, konzultácie technického riešenia a upresňovanie požiadaviek na podklady resp. protiplnenia,

· zadávanie dopytov na prístroje / zariadenia a vyjasňovanie a upresňovanie ponúk od dodávateľov prístrojov po technickej stránke, požiadaviek investora a noriem (EN STN alebo podnikových noriem),

· vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie

· spracovanie popisu riadenia technologického procesu pre programátorov

· počas realizácie vykonávanie autorského dozoru t.j. kontrola montáže stavby podľa technologických schém, zapojovacích schém a z hľadiska dodržovania noriem a požiadaviek investora,

· odstraňovanie závad, odchýlok od projektu resp. spracovanie pripomienok investora k dokumentácií alebo k montáži,

· vyjasňovanie projektu po technickej stránke pri montáži alebo dodávkach montážneho materiálu, pri kolízií s existujúcimi prístrojmi alebo zariadeniami, vyjasňovanie projektu subdodávateľom v prípade ich pripomienok alebo nejasného popisu,

· asistencia pri testoch elektrických obvodov a preberacích konaniach, vykonávanie funkčných skúšok

· Používaný SW : AutoCAD, EPLAN

Potrebné vzdelanie, zručnosti a osobnostné predpoklady:

· VŠ vzdelanie a prax v elektrotechnickej oblasti

· min. 3 ročná prax ako projektant elektro

· znalosť Siemens produktov výhodou

· osvedčenie z SKSI a certifikácia z funkčnej bezpečnosti výhodou.

· znalosť AJ minimálne na úrovni čítania dokumentácie

· SW: AutoCAD, Eplan - projekčná úroveň

· Vodičský preukaz skupiny B

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Benefity:

• Work-life balance - flexibilný pracovný čas, skrátené piatky, čiastočná telepráca, hybridný working model

• Bezplatné parkovanie na stráženom parkovisku
• Brigde days (spravidla 5dní/rok), Sick days (3dni/rok), dodatočné platené pracovné voľno
• Náhrada ušlého zárobku za obdobie práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny - až do výšky 100% mzdy, celkovo 20dní/rok
• Cafeteria systém - BenefitPlus = spravidla 300 bodov/€ ročne
• Finančné príspevky – na stravovanie, pri narodení dieťaťa (200€), príspevok na návštevu predškolského zariadenia vo výške 200€ (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus), podpora pri reprezentačnej športovej činnosti
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) progresívny s dĺžkou pracovného pomeru
• Referral employee program - bonus za odporučenie nového zamestnanca až do výšky 2000€
• Po uplynutí skúšobnej doby možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens
• Wellbeing program, deň zdravia, team-building program
• Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 50 rokov veku a pri príležitosti odchodu do dôchodku
• Odmena za lojalitu pri dosiahnutí 10- a 20- ročného pracovného jubilea
• Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky
• 2 SIM karty so zvýhodneným zamestnaneckým paušálom aj pre rodinných príslušníkov
• Príležitosť na dlhodobé zamestnanie v stabilnej, inovatívnej a spoločensky zodpovednej spoločnosti s možnosťou podieľať sa na dobročinných projektoch
• Podporíme Vás! Náš tréningový a rozvojový program Vám v rámci pracovného času umožní zvyšovanie Vašej odbornosti, rovnako aj vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, ktoré Vás zaujímajúOrganization: Portfolio Companies

Company: Siemens Large Drives, s.r.o.

Experience Level: Early Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?