Back

Bid & Project Manager

Job Description

Pomažemo našim KUPCIMA da ojačaju, kako bi zadržali konkurentnost. Stalno radimo na INOVACIJAMA i gradimo budućnost. Uvećavamo VREDNOST kompanije, kako bismo otkrivali nove mogućnosti. Dajemo podsticaj našim SARADNICIMA za postizanje vrhunskih rezultata. Prihvatamo društvenu ODGOVORNOST kao naš doprinos unapređenju društva. I pozivamo te da budeš deo nešeg uspešnog i ambicioznog tima!
 
Ključne odgovornosti:

· Razvoj konceptualnih rešenja za procesne industrije u domenu upravljačkih sistema, instrumentalnih i analitičkih sistema, elektro-energetike i izrada kalkulacije
· Specifikacija opreme i radova, odabir opreme u skladu sa tehničko-tehnološkim uslovima i zahtevima projekta
· Obezbeđivanje usklađenosti odabranog rešenja sa svim  inženjerskim disciplinama
· Koordinacija inženjering i prodajnog tima za tehnička rešenja u procesnoj industriji
· Briga o kompletnosti, kvalitetu i pravovremenosti ponude ka korisniku i ispunjenosti tenderskih procedura
· Kontrola usaglašenosti obaveza kompanije i projektnih zahteva sa specifikacijama i relevantnom zakonskom regulativom
· Obezbeđivanje usaglašenost svih aspekata ponude sa internim kompanijskim regulativama i smernicama
· Učešće u pregovorima sa kupcima, priprema tehničkih aspekata ponuda, prezentacija ponuda, podrška tehničkoj i komercijalnoj realizaciji ugovora
· Aktivno učešće u procesu nabavke i tehničkoj evaluaciji ponuđene opreme
· Priprema detaljnih projektnih rešenja koja su ekonomski usklađena sa očekivanjima klijenta i obračunatim troškovima i rizicima projekta kupca
· Upravljanje rizikom (analiza projektnog okruženja, identifikacija i evaluacija dodatnih poslovnih mogućnosti i poslovnih rizika, definisanje mera za realizaciju potencijalnih poslovnih mogućnosti)

Kvalifikacije i profil kandidata:

· Visoka stručna sprema elektrotehničkog ili mašinskog usmerenja, sa iskustvom u projektima automatizacije
· Minimum 7 godina iskustva na projektima sa uključenim upravljačkim sistemima, instrumentacijom, analitičkom opremom i elektroenergetikom, vođenje projekata ili učestvovanje u istim
· IPMA/PMI setifikacija je poželjna
· Poznavanje procesnih industrija (industrija tretmana voda i gasova, hemijska, petrohemijska, naftna)
· Posedovanje odgovarajućih projektantskih i izvođačkih licenci u skladu sa zakonom o izgradnji je prednost 
· Napredni nivo poznavanja engleskog jezika
· Odlično poznavanje rada na računaru – MS Office, AutoCAD, EPLAN, kao i alat za odabir instrumenata i frekventno regulisanih pogona
· Razvijene komunikacione i prezentacione veštine

Radujemo se vašoj prijavi!

Organization: Digital Industries

Company: Siemens d.o.o. Beograd

Experience Level: Mid-level Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?