Back

Špecialista elektrických ochrán - Energy Automation (Slovensko)

Job Description

Platové ohodnotenie: od 2000 EUR/mesiac brutto/mesiac + variabilná odmena

*Máme zákonnú povinnosť zverejniť v inzerovanej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti a kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude samozrejme seniorita zohľadnená v platovej ponuke.


Hľadáme odborníkov s technickým vzdelaním v odbore elektorenergetika a automatizácia do tímu pre slovenský trh. Jedná sa o inžiniering a parametrizáciu digitálnych ochrán SIPROTEC pre oblasť elektroenergetiky v rámci slovenských projektov v distribučných spoločnostiach, prenosovej sústavy SR, elektrární a priemysle.

Vašou úlohou bude:

  • parametrizácia a implementácia definovanej funkcionality do digitálnej ochrany SIPROTEC
  • príprava konfigurácií ochrany podľa realizačného projektu
  • skúšky komunikácie s riadiacim systémom rozvodne
  • FAT testy na skúšobni
  • kľúčová je skúsenosť s uvedením do prevádzky na technológii zákazníka, odborné služobné výjazdy
  • spolupráca s odborníkmi z projektového tímu SIEMENS na Slovensku 

Potrebné vzdelanie, zručnosti a osobnostné predpoklady

Vzdelanie
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore
elektrotechnika, automatizácia, energetika

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- zodpovednosť za samostatný výkon práce po zacvičení
- komunikatívnosť a odvaha

Vodičský preukaz : B

Benefity: • Work-life balance - flexibilný pracovný čas (skrátené piatky, čiastočná telepráca), hybridný working model
• Bezplatné parkovanie na stráženom parkovisku
• Brigde days (spravidla 5dní/rok), Sick days (3dni/rok), dodatočné platené pracovné voľno
• Náhrada ušlého zárobku za obdobie práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny - až do výšky 100% mzdy, celkovo 20dní/rok
• Cafeteria systém - BenefitPlus = spravidla 300 bodov/€ ročne
• Finančné príspevky – na stravovanie, pri narodení dieťaťa (200€), príspevok na návštevu predškolského zariadenia vo výške 200€ (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus), podpora pri reprezentačnej športovej činnosti
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) progresívny s dĺžkou pracovného pomeru
• Referral employee program - bonus za odporučenie nového zamestnanca až do výšky 2000€
• Po uplynutí skúšobnej doby možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens
• Wellbeing program, deň zdravia, team-building program
• Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 50 rokov veku a pri príležitosti odchodu do dôchodku
• Odmena za lojalitu pri dosiahnutí 10- a 20- ročného pracovného jubilea
• Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky
• 2 SIM karty so zvýhodneným zamestnaneckým paušálom aj pre rodinných príslušníkov
• Príležitosť na dlhodobé zamestnanie v stabilnej, inovatívnej a spoločensky zodpovednej spoločnosti s možnosťou podieľať sa na dobročinných projektoch
• Podporíme Vás! Náš tréningový a rozvojový program Vám v rámci pracovného času umožní zvyšovanie Vašej odbornosti, rovnako aj vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, ktoré Vás zaujímajú

Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Early Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?