Back

Site Interface Manager for ERTMS Signaling Project

Job Description

Siemens Mobility er verdens ledende leverandør av mobilitetsløsninger som muliggjør effektiv, sikker og miljøvennlig transport av mennesker og varer, samt bidrar til å forbedre hverdagskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Drevet av innovasjon utvikler vi intelligente løsninger for den økende digitaliseringen av transportsektoren. Vår portefølje inkluderer jernbanevogner, jernbaneautomatisering og -styring, veitrafikksystemer og jernbaneelektrifisering.

I 2018 ble Siemens tildelt ERTMS Signalling Project av Bane NOR. En del av prosjektets omfang er installasjon, test og idriftsettelse av signalutstyr på hele det norske jernbanenettet. Installasjonsarbeidet vil bli administrert som linje- eller seksjonsspesifikke delprosjekter innenfor ERTMS-signalprosjektet, som vil løpe delvis i parallel.

Vi søker:

Site Interface Manager for ERTMS Signaling Project

Vi leter etter en erfaren Site Interface Manager som, innen ERTMS-signalprosjektet, vil ha ansvaret for å representere Siemens i tekniske og planleggingsmessige forhold for installasjonsstedene til ett eller flere utrullingsprosjekter. Installasjonsarbeidet vil bli utført av våre installasjonspartnere. Våre Site Interface Managers vil være hovedkontakten fra Siemens for å følge opp alle tekniske problemer under installasjons-, test- og idriftsettelsesfasen.

Du kommer til å rapportere til lederen for Installation and Commissioning Department og jobbe i et team av Site Interface Managers som har det samme ansvaret for flere pågående utrullingsprosjekter.

Den potensielle kandidatens oppgaver og ansvar vil omfatte, men ikke være begrenset til:

  • fungere som hovedkontakt til kundens lokale organisasjon, våre installasjonspartnere ogvårt test- og idriftsettelsesteam;
  • deltakelse i planlegging av arbeid og forberedelse av installasjonssteder, inkludert tekniske befaringer
  • være kontaktpunkt for den tekniske avdelingen som utfører systemdesign (i Siemens Tyskland);
  • å støtte arbeid på installasjonsstedene med Siemens ekspertkunnskap om systemene (opplæring vil bli gitt);
  • utarbeide dokumentasjon og rapporter og overlevering av teknisk dokumentasjon;
  • klargjøring for test og idriftsettelse

Siemens har høyt fokus på å utføre arbeid på en sikker og trygg måte, og Site Interface Manager vil ha en sentral rolle i planlegging og ivaretakelse av HMS-forhold (miljø, helse, sikkerhet) for prosjektets omfang, støttet av prosjektets HMS-leder. Siemens har et erklært mål og høyt fokus på å unngå personskader (nullskader).

ERTMS-signalprosjektet gjennomføres i et internasjonalt miljø, flytende norsk og engelsk kreves både skriftlig og muntlig. Det vil være omfattende reiseaktiviteter som må forventes.  

Den Site Interface Manager vi ser etter må ha solid relevant bakgrunn og erfaring fra jernbanebransjen, med dokumenterte resultater. Kunnskap og erfaring med regler og forskrifter for arbeid på eller nær norsk jernbane forventes. Utdanning til elektriker eller elektroingeniør kan være en fordel, men er ikke et krav.

VI TILBYR en jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter i et trivelig miljø som preges av høy yrkesstolthet og stor faglig tyngde. Du vil å få varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter til å forme din egen hverdag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.
Men den viktigste grunnen til å velge Siemens Mobility er at du lar deg engasjere. Siemens Mobility vil gi deg muligheten til å jobbe i et miljø med innovative løsninger og ny teknologi, være en del av et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø og å delta i alt fra mindre til store prosjekter hvor moderne teknologi påvirker menneskers hverdag, miljø og fremtid. 

Er du ekspert innen jernbanesignalsystemer og ønsker å bli med oss, men de ovennevnte stillingene ikke passer 100% til dine interesser eller kvalifikasjoner – ta kontakt og la oss snakke om muligheter.

Vi benytter oss av bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidssted: Østre Aker vei 88, 0596 Oslo

Kontaktpersoner: 

Project Management Manager, Alexander Siebert, tlf. 93219123

System Engineering Project Manager, Karsten Wolf, tlf. 46813640

Søknadsfrist: 30. april 2023. Søknader vurderes fortløpende. 


Organization: Siemens Mobility

Company: Siemens Mobility AS

Experience Level: Experienced Professional

Full / Part time: Full-time

Can't find what you are looking for?