Sales Professional pre oblasť zdravotníckej techniky

Job Description

Hľadáme nového kolegu , ktorého náplňou práce bude:
- zabezpečovanie predaja príslušnej skupiny produktov / zložitejších riešení vo väčších objemoch v rámci svojho obchodného plánu a rozpočtu 
- vypracovávanie prezentácií a ponúk pre predaj produktov a riešení v rámci stanovenej kompetencie, spracovávanie cenových ponúk, cenníkov a rabatov v spolupráci so špecialistami, konzultovanie obchodných a technických podmienok 
- usmerňovanie cash-flow zákazníka, minimalizácia pohľadávok po lehote splatnosti
- vedenie a aktualizácia zákazníckej databanky
- udržiavanie partnerských vzťahov a kontaktov s kľúčovými zákazníkmi, pravidelné návštevy zákazníkov, získavanie nových zákazníkov
- aktívna účasť na príprave ročných plánov odbytu pre určený segment
- príprava a manažment tendrovej dokumentácie


Organization: Siemens Healthineers

Company: Siemens Healthcare s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?